Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=compare

(main | compare)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Vrátí rozdíl dvou stránek.

Ve „from“ i „to“ musíte zadat číslo revize, název stránky nebo ID stránky.

Parametry:
fromtitle

Název první stránky k porovnání.

fromid

ID první stránky k porovnání.

Typ: celé číslo
fromrev

Číslo revize první stránky k porovnání.

Typ: celé číslo
totitle

Název druhé stránky k porovnání.

toid

ID druhé stránky k porovnání.

Typ: celé číslo
torev

Číslo revize druhé stránky k porovnání.

Typ: celé číslo