Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=delete

(main | delete)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Smazat stránku.

Parametry:
title

Název stránky, která se má smazat. Není možné použít společně s pageid.

pageid

ID stránky, která se má smazat. Není možné použít společně s title.

Typ: celé číslo
reason

Reason for the deletion. If not set, an automatically generated reason will be used.

tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Hodnoty (oddělené |):
watch
Zastaralý.

Přidat stránku na seznam sledovaných.

Typ: boolean (podrobnosti)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z následujících hodnot: watch, unwatch, preferences, nochange
Implicitní hodnota: preferences
unwatch
Zastaralý.

Odstranit stránku ze seznamu sledovaných.

Typ: boolean (podrobnosti)
oldimage

The name of the old image to delete as provided by action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.