Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=emailuser

(main | emailuser)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Poslat uživateli e-mail.

Parametry:
target

Uživatel, kterému se má e-mail poslat.

Tento parametr je povinný.
subject

Hlavička s předmětem.

text

Tělo zprávy.

Tento parametr je povinný.
ccme

Odeslat mi kopii této zprávy.

Typ: boolean (podrobnosti)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
Příklad:
Poslat e-mail uživateli WikiSysop s textem Content.
api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [open in sandbox]