Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=help

(main | help)

Zobrazuje nápovědu k uvedeným modulům.

Parametry:
modules

Moduly, pro které se má zobrazit nápověda (hodnoty parametrů action a format anebo main). Submoduly lze zadávat pomocí +.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
Implicitní hodnota: main
submodules

Zahrnout nápovědu pro podmoduly uvedeného modulu.

Typ: boolean (podrobnosti)
recursivesubmodules

Zahrnout nápovědu pro podmoduly rekurzivně.

Typ: boolean (podrobnosti)
wrap

Obalit výstup do standardní struktury API odpovědi.

Typ: boolean (podrobnosti)
toc

Zahrnout v HTML výstupu tabulku obsahu.

Typ: boolean (podrobnosti)
Příklady:
Nápověda k hlavnímu modulu
api.php?action=help [open in sandbox]
Help for action=query and all its submodules.
api.php?action=help&modules=query&submodules=1 [open in sandbox]
Veškerá nápověda na jedné stránce
api.php?action=help&recursivesubmodules=1 [open in sandbox]
Nápověda k samotnému modulu nápovědy
api.php?action=help&modules=help [open in sandbox]
Nápověda pro dva podmoduly query
api.php?action=help&modules=query+info|query+categorymembers [open in sandbox]