Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=import

(main | import)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Import a page from another wiki, or from an XML file.

Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending a file for the xml parameter.

Parametry:
summary

Shrnutí do protokolovacího záznamu importu.

xml

Nahraný XML soubor.

Musí se odeslat POST požadavkem jako načítaný soubor pomocí multipart/form-data.
interwikisource

For interwiki imports: wiki to import from.

Jedna z následujících hodnot:
interwikipage

For interwiki imports: page to import.

fullhistory

For interwiki imports: import the full history, not just the current version.

Typ: boolean (podrobnosti)
templates

For interwiki imports: import all included templates as well.

Typ: boolean (podrobnosti)
namespace

Importovat do tohoto jmenného prostoru. Nelze používat současně s parametrem rootpage.

Jedna z následujících hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
rootpage

Importovat jako podstránku k této stránce. Nelze používat současně s parametrem namespace.

token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.