Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=opensearch

(main | opensearch)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Vyhledávání na wiki pomocí protokolu OpenSearch.

Parametry:
search

Hledaný řetězec.

limit

Maximální počet vrácených výsledků

Není dovoleno více než 100 (100 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
namespace

Jmenné prostory pro vyhledávání.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Implicitní hodnota: 0
suggest

Pokud je $wgEnableOpenSearchSuggest vypnuto, nedělat nic.

Typ: boolean (podrobnosti)
redirects

How to handle redirects:

return
Return the redirect itself.
resolve
Return the target page. May return fewer than limit results.

For historical reasons, the default is "return" for format=json and "resolve" for other formats.

Jedna z následujících hodnot: return, resolve
format

Formát výstupu.

Jedna z následujících hodnot: json, jsonfm, xml, xmlfm
Implicitní hodnota: json
warningsaserror

If warnings are raised with format=json, return an API error instead of ignoring them.

Typ: boolean (podrobnosti)
Příklad:
Najít stránky začínající na „Te“.
api.php?action=opensearch&search=Te [open in sandbox]