Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=options

(main | options)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Change preferences of the current user.

Only options which are registered in core or in one of installed extensions, or options with keys prefixed with userjs- (intended to be used by user scripts), can be set.

Parametry:
reset

Vrátit nastavení na výchozí hodnoty.

Typ: boolean (podrobnosti)
resetkinds

List of types of options to reset when the reset option is set.

Hodnoty (oddělené |): registered, registered-multiselect, registered-checkmatrix, userjs, special, unused, all
Implicitní hodnota: all
change

List of changes, formatted name=value (e.g. skin=vector). Value cannot contain pipe characters. If no value is given (not even an equals sign), e.g., optionname|otheroption|..., the option will be reset to its default value.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
optionname

The name of the option that should be set to the value given by optionvalue.

optionvalue

The value for the option specified by optionname, can contain pipe characters.

token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.