Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=protect

(main | protect)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Změnit úroveň zamčení stránky.

Parametry:
title

Title of the page to (un)protect. Cannot be used together with pageid.

pageid

ID of the page to (un)protect. Cannot be used together with title.

Typ: celé číslo
protections

List of protection levels, formatted action=level (e.g. edit=sysop).

Note: Any actions not listed will have restrictions removed.

Tento parametr je povinný.
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
expiry

Expiry timestamps. If only one timestamp is set, it'll be used for all protections. Use infinite, indefinite, infinity, or never, for a never-expiring protection.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
Implicitní hodnota: infinite
reason

Důvod pro odemčení.

Implicitní hodnota: (prázdné)
tags

Change tags to apply to the entry in the protection log.

Hodnoty (oddělené |):
cascade

Enable cascading protection (i.e. protect transcluded templates and images used in this page). Ignored if none of the given protection levels support cascading.

Typ: boolean (podrobnosti)
watch
Zastaralý.

If set, add the page being (un)protected to the current user's watchlist.

Typ: boolean (podrobnosti)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z následujících hodnot: watch, unwatch, preferences, nochange
Implicitní hodnota: preferences
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.