Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=categorymembers (cm)

(main | query | categorymembers)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul lze využívat jako generátor.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Seznam všech stránek v dané kategorii.

Parametry:
cmtitle

Which category to enumerate (required). Must include the Kategorie: prefix. Cannot be used together with cmpageid.

cmpageid

Page ID of the category to enumerate. Cannot be used together with cmtitle.

Typ: celé číslo
cmprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
sortkey
Adds the sortkey used for sorting in the category (hexadecimal string).
sortkeyprefix
Adds the sortkey prefix used for sorting in the category (human-readable part of the sortkey).
type
Adds the type that the page has been categorised as (page, subcat or file).
timestamp
Adds the timestamp of when the page was included.
Hodnoty (oddělené |): ids, title, sortkey, sortkeyprefix, type, timestamp
Implicitní hodnota: ids|title
cmnamespace

Only include pages in these namespaces. Note that cmtype=subcat or cmtype=file may be used instead of cmnamespace=14 or 6.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
cmtype

Which type of category members to include. Ignored when cmsort=timestamp is set.

Hodnoty (oddělené |): page, subcat, file
Implicitní hodnota: page|subcat|file
cmcontinue

When more results are available, use this to continue.

cmlimit

Maximální počet stránek k zobrazení.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
cmsort

Property to sort by.

Jedna z následujících hodnot: sortkey, timestamp
Implicitní hodnota: sortkey
cmdir

In which direction to sort.

Jedna z následujících hodnot: asc, desc, ascending, descending, newer, older
Implicitní hodnota: ascending
cmstart

Timestamp to start listing from. Can only be used with cmsort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
cmend

Timestamp to end listing at. Can only be used with cmsort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
cmstarthexsortkey

Sortkey to start listing from, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmendhexsortkey

Sortkey to end listing at, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmstartsortkeyprefix

Sortkey prefix to start listing from. Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmstarthexsortkey.

cmendsortkeyprefix

Sortkey prefix to end listing before (not at; if this value occurs it will not be included!). Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmendhexsortkey.

cmstartsortkey
Zastaralý.

Use cmstarthexsortkey instead.

cmendsortkey
Zastaralý.

Use cmendhexsortkey instead.

Příklady:
Zobrazit prvních 10 stránek v Category:Physics
api.php?action=query&list=categorymembers&cmtitle=Category:Physics [open in sandbox]
Získat informace o prvních 10 stránkách v Category:Physics.
api.php?action=query&generator=categorymembers&gcmtitle=Category:Physics&prop=info [open in sandbox]