Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

format=rawfm

(main | rawfm)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Data včetně ladicích prvků vypisuje ve formátu JSON (v čitelné HTML podobě).

Parametr:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Typ: boolean (podrobnosti)