Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=stashedit

(main | stashedit)
  • Tento modul je interní nebo nestabilní. Jeho funkčnost se může bez předchozího upozornění změnit.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Prepare an edit in shared cache.

This is intended to be used via AJAX from the edit form to improve the performance of the page save.

Parametry:
title

Title of the page being edited.

Tento parametr je povinný.
section

Section number. 0 for the top section, new for a new section.

sectiontitle

The title for a new section.

text

Page content.

Tento parametr je povinný.
contentmodel

Content model of the new content.

Tento parametr je povinný.
Jedna z následujících hodnot: wikitext, javascript, json, css, text
contentformat

Content serialization format used for the input text.

Tento parametr je povinný.
Jedna z následujících hodnot: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
baserevid

Revision ID of the base revision.

Tento parametr je povinný.
Typ: celé číslo
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.