Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=unlinkaccount

(main | unlinkaccount)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Remove a linked third-party account from the current user.

Parametry:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=unlink.

Tento parametr je povinný.
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
Příklad:
Attempt to remove the current user's link for the provider associated with FooAuthenticationRequest.
api.php?action=unlinkaccount&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [open in sandbox]