Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=userrights

(main | userrights)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Change a user's group membership.

Parametry:
user

User name.

Type: user name
userid

User ID.

Typ: celé číslo
add

Add the user to these groups.

Hodnoty (oddělené |): bot, sysop, bureaucrat, oversight
remove

Remove the user from these groups.

Hodnoty (oddělené |): bot, sysop, bureaucrat, oversight
reason

Reason for the change.

Implicitní hodnota: (prázdné)
token

Token typu „userrights“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Tento parametr je povinný.
Příklady:
Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [open in sandbox]
Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [open in sandbox]