Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

format=xml

(main | xml)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Vypisuje data ve formátu XML.

Parametry:
xslt

Pokud je uvedeno, přidá uvedenou stránku jako stylopis XSL. Hodnotou musí být název stránky ve jmenném prostoru MediaWiki, jejíž název končí na .xsl.

includexmlnamespace

Pokud je uvedeno, přidá jmenný prostor XML.

Typ: boolean (podrobnosti)