Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

format=xmlfm

(main | xmlfm)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Vypisuje data ve formátu XML (v čitelné HTML podobě).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Typ: boolean (podrobnosti)
xslt

Pokud je uvedeno, přidá uvedenou stránku jako stylopis XSL. Hodnotou musí být název stránky ve jmenném prostoru MediaWiki, jejíž název končí na .xsl.

includexmlnamespace

Pokud je uvedeno, přidá jmenný prostor XML.

Typ: boolean (podrobnosti)