Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

Hlavní modul

Stav: Všechny funkce uvedené na této stránce by měly fungovat, ale API se stále aktivně vyvíjí a může se kdykoli změnit. Upozornění na změny získáte přihlášením se k e-mailové konferenci mediawiki-api-announce.

Chybné požadavky: Pokud jsou do API zaslány chybné požadavky, bude vrácena HTTP hlavička s klíčem „MediaWiki-API-Error“ a hodnota této hlavičky a chybový kód budou nastaveny na stejnou hodnotu. Více informací najdete v dokumentaci.

Testování: Pro jednoduché testování požadavků na API zkuste Special:ApiSandbox.

Parametry:
action

Která akce se má provést.

Jedna z následujících hodnot: block, changeauthenticationdata, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, stashedit, tag, tokens, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, watch
Implicitní hodnota: help
format

Formát výstupu.

Jedna z následujících hodnot: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
Implicitní hodnota: jsonfm
maxlag

Maximální zpoždění lze použít, když je MediaWiki nainstalováno na cluster s replikovanou databází. Abyste se vyhnuli zhoršování už tak špatného replikačního zpoždění, můžete tímto parametrem nechat klienta čekat, dokud replikační zpoždění neklesne pod uvedenou hodnotu. V případě příliš vysokého zpoždění se vrátí chybový kód „maxlag“ s hlášením typu „Waiting for $host: $lag seconds lagged“.
Více informací najdete v příručce.

Typ: celé číslo
smaxage

Nastaví HTTP hlavičku pro řízení kešování s-maxage na uvedený počet sekund. Chyby se nekešují nikdy.

Typ: celé číslo
Implicitní hodnota: 0
maxage

Nastaví HTTP hlavičku pro řízení kešování max-age na uvedený počet sekund. Chyby se nekešují nikdy.

Typ: celé číslo
Implicitní hodnota: 0
assert

Pokud je nastaveno na „user“, ověří, že je uživatel přihlášen, pokud je nastaveno na „bot“, ověří, že má oprávnění „bot“.

Jedna z následujících hodnot: user, bot
requestid

Libovolná zde uvedená hodnota bude zahrnuta v odpovědi. Lze použít pro rozlišení požadavků.

servedby

Zahrnout do odpovědi název hostitele, který požadavek obsloužil.

Typ: boolean (podrobnosti)
curtimestamp

Zahrnout do odpovědi aktuální časové razítko.

Typ: boolean (podrobnosti)
origin

Pokud k API přistupujete pomocí mezidoménového AJAXového požadavku (CORS), nastavte tento parametr na doménu původu. Musí být součástí všech předběžných požadavků, takže musí být součástí URI požadavku (nikoli těla POSTu). Hodnota musí přesně odpovídat jednomu z původů v hlavičce Origin, takže musí být nastavena na něco jako https://en.wikipedia.org nebo https://meta.wikimedia.org. Pokud parametr neodpovídá hlavičce Origin, bude vrácena odpověď 403. Pokud parametr odpovídá hlavičce Origin a tento původ je na bílé listině, bude nastavena hlavička Access-Control-Allow-Origin.

uselang

Jazyk, který se má použít pro překlad hlášení. Pomocí action=query&meta=siteinfo se siprop=languages získáte seznam jazykových kódů nebo zadejte „user“ pro použití předvoleného jazyka aktuálního uživatele či „content“ pro použití jazyka obsahu této wiki.

Implicitní hodnota: user
Příklady:
Nápověda k hlavnímu modulu
api.php?action=help [open in sandbox]
Veškerá nápověda na jedné stránce
api.php?action=help&recursivesubmodules=1 [open in sandbox]
Oprávnění:
writeapi
Používání zapisovacího API
Uděleno skupinám: all, user, bot
apihighlimits
Používání vyšších limitů v API dotazech (pomalé dotazy: 500, rychlé dotazy: 5000). Limity pro pomalé dotazy se vztahují i na vícehodnotové parametry.
Uděleno skupinám: bot, sysop

action=block

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Zablokovat uživatele.

Parametry:
user

Uživatelské jméno, IP adresa nebo rozsah IP adres, které chcete zablokovat.

Tento parametr je povinný.
Type: user name
expiry

Expiry time. May be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). If set to infinite, indefinite, or never, the block will never expire.

Implicitní hodnota: never
reason

Důvod bloku.

Implicitní hodnota: (prázdné)
anononly

Zablokovat pouze anonymní uživatele (tj. zakázat editovat anonymně z této IP).

Typ: boolean (podrobnosti)
nocreate

Nedovolit registraci nových uživatelů.

Typ: boolean (podrobnosti)
autoblock

Automatically block the last used IP address, and any subsequent IP addresses they try to login from.

Typ: boolean (podrobnosti)
noemail

Zakázat uživateli posílat e-maily prostřednictvím wiki. (Vyžaduje oprávnění „blockemail“.)

Typ: boolean (podrobnosti)
hidename

Skrýt uživatelské jméno v knize zablokování. (Vyžaduje oprávnění hideuser.)

Typ: boolean (podrobnosti)
allowusertalk

Povolit uživateli editovat svou vlastní diskusní stránku (závisí na $wgBlockAllowsUTEdit).

Typ: boolean (podrobnosti)
reblock

Pokud již uživatel blokován je, přepsat současný blok.

Typ: boolean (podrobnosti)
watchuser

Sledovat stránku uživatele nebo IP adresy a jejich diskuzní stránky.

Typ: boolean (podrobnosti)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
Příklady:
Na tři dny zablokovat IP adresu 192.0.2.5 s odůvodněním First strike.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [open in sandbox]
Trvale zablokovat uživatele Vandal s odůvodněním Vandalism a zabránit vytváření nových účtů a odesílání e-mailů.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [open in sandbox]

action=changeauthenticationdata (changeauth)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Change authentication data for the current user.

Parametry:
changeauthrequest

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change.

Tento parametr je povinný.
changeauthtoken

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=checktoken

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Check the validity of a token from action=query&meta=tokens.

Parametry:
type

Typ testovaného tokenu.

Tento parametr je povinný.
Jedna z následujících hodnot: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
token

Token, který se má otestovat.

Tento parametr je povinný.
maxtokenage

Nejvyšší povolené stáří tokenu v sekundách.

Typ: celé číslo

action=clearhasmsg

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Clears the hasmsg flag for the current user.

Příklad:
Clear the hasmsg flag for the current user.
api.php?action=clearhasmsg [open in sandbox]

action=clientlogin (login)

 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Log in to the wiki using the interactive flow.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login, and a login token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying loginreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with logincontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to loginreturnurl. Then post to this module with logincontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametry:
loginrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login or from a previous response from this module.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
loginmessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z následujících hodnot: html, wikitext, raw, none
Implicitní hodnota: wikitext
loginmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Typ: boolean (podrobnosti)
loginpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

Typ: boolean (podrobnosti)
loginreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or logincontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a logincontinue request to this API module.

logincontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or loginreturnurl is required.

Typ: boolean (podrobnosti)
logintoken

Token typu „login“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
Příklady:
Start the process of logging in to the wiki as user Example with password ExamplePassword.
api.php?action=clientlogin&username=Example&password=ExamplePassword&loginreturnurl=http://example.org/&logintoken=123ABC [open in sandbox]
Continue logging in after a UI response for two-factor auth, supplying an OATHToken of 987654.
api.php?action=clientlogin&logincontinue=1&OATHToken=987654&logintoken=123ABC [open in sandbox]

action=compare

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Vrátí rozdíl dvou stránek.

Ve „from“ i „to“ musíte zadat číslo revize, název stránky nebo ID stránky.

Parametry:
fromtitle

Název první stránky k porovnání.

fromid

ID první stránky k porovnání.

Typ: celé číslo
fromrev

Číslo revize první stránky k porovnání.

Typ: celé číslo
totitle

Název druhé stránky k porovnání.

toid

ID druhé stránky k porovnání.

Typ: celé číslo
torev

Číslo revize druhé stránky k porovnání.

Typ: celé číslo

action=createaccount (create)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Vytvořit nový uživatelský účet.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create, and a createaccount token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying createreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with createcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to createreturnurl. Then post to this module with createcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametry:
createrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create or from a previous response from this module.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
createmessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z následujících hodnot: html, wikitext, raw, none
Implicitní hodnota: wikitext
createmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Typ: boolean (podrobnosti)
createpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

If action=query&meta=authmanagerinfo returned true for hasprimarypreservedstate, requests marked as primary-required should be omitted. If it returned a non-empty value for preservedusername, that username must be used for the username parameter.

Typ: boolean (podrobnosti)
createreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or createcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a createcontinue request to this API module.

createcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or createreturnurl is required.

Typ: boolean (podrobnosti)
createtoken

Token typu „createaccount“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=delete

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Smazat stránku.

Parametry:
title

Název stránky, která se má smazat. Není možné použít společně s pageid.

pageid

ID stránky, která se má smazat. Není možné použít společně s title.

Typ: celé číslo
reason

Reason for the deletion. If not set, an automatically generated reason will be used.

tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Hodnoty (oddělené |):
watch
Zastaralý.

Přidat stránku na seznam sledovaných.

Typ: boolean (podrobnosti)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z následujících hodnot: watch, unwatch, preferences, nochange
Implicitní hodnota: preferences
unwatch
Zastaralý.

Odstranit stránku ze seznamu sledovaných.

Typ: boolean (podrobnosti)
oldimage

The name of the old image to delete as provided by action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.

action=edit

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Vytvářet a upravovat stránky.

Parametry:
title

Název stránky, kterou chcete editovat. Nelze použít společně s pageid.

pageid

ID stránky, která se má editovat. Není možné použít společně s title.

Typ: celé číslo
section

Section number. 0 for the top section, new for a new section.

sectiontitle

Název nové sekce.

text

Obsah stránky.

summary

Edit summary. Also section title when section=new and sectiontitle is not set.

tags

Change tags to apply to the revision.

Hodnoty (oddělené |):
minor

Malá editace.

Typ: boolean (podrobnosti)
notminor

Nemalá editace.

Typ: boolean (podrobnosti)
bot

Označit tuto editaci jako editaci bota.

Typ: boolean (podrobnosti)
basetimestamp

Timestamp of the base revision, used to detect edit conflicts. May be obtained through action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
starttimestamp

Timestamp when the editing process began, used to detect edit conflicts. An appropriate value may be obtained using curtimestamp when beginning the edit process (e.g. when loading the page content to edit).

Type: timestamp (allowed formats)
recreate

Override any errors about the page having been deleted in the meantime.

Typ: boolean (podrobnosti)
createonly

Needitovat stránku, pokud již existuje.

Typ: boolean (podrobnosti)
nocreate

Pokud stránka neexistuje, vrátit chybu.

Typ: boolean (podrobnosti)
watch
Zastaralý.

Přidat stránku na seznam sledovaných.

Typ: boolean (podrobnosti)
unwatch
Zastaralý.

Odstranit stránku ze seznamu sledovaných.

Typ: boolean (podrobnosti)
watchlist

Bezpodmíněnečně přidat nebo odstranit stránku ze sledovaných stránek aktuálního uživatele, použít nastavení nebo neměnit sledování.

Jedna z následujících hodnot: watch, unwatch, preferences, nochange
Implicitní hodnota: preferences
md5

The MD5 hash of the text parameter, or the prependtext and appendtext parameters concatenated. If set, the edit won't be done unless the hash is correct.

prependtext

Add this text to the beginning of the page. Overrides text.

appendtext

Add this text to the end of the page. Overrides text.

Use section=new to append a new section, rather than this parameter.

undo

Undo this revision. Overrides text, prependtext and appendtext.

Typ: celé číslo
undoafter

Undo all revisions from undo to this one. If not set, just undo one revision.

Typ: celé číslo
redirect

Automaticky opravit přesměrování.

Typ: boolean (podrobnosti)
contentformat

Content serialization format used for the input text.

Jedna z následujících hodnot: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
contentmodel

Content model of the new content.

Jedna z následujících hodnot: wikitext, javascript, json, css, text
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

The token should always be sent as the last parameter, or at least after the text parameter.

Tento parametr je povinný.
captchaword

Answer to the CAPTCHA

captchaid

CAPTCHA ID from previous request

action=emailuser

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Poslat uživateli e-mail.

Parametry:
target

Uživatel, kterému se má e-mail poslat.

Tento parametr je povinný.
subject

Hlavička s předmětem.

text

Tělo zprávy.

Tento parametr je povinný.
ccme

Odeslat mi kopii této zprávy.

Typ: boolean (podrobnosti)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
Příklad:
Poslat e-mail uživateli WikiSysop s textem Content.
api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [open in sandbox]

action=expandtemplates

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Rozbalí všechny šablony ve wikitextu.

Parametry:
title

Název stránky.

Implicitní hodnota: API
text

Wikitext k převedení.

Tento parametr je povinný.
revid

ID revize, pro {{REVISIONID}} a podobné proměnné.

Typ: celé číslo
prop

Which pieces of information to get.

Note that if no values are selected, the result will contain the wikitext, but the output will be in a deprecated format.

wikitext
The expanded wikitext.
categories
Any categories present in the input that are not represented in the wikitext output.
properties
Page properties defined by expanded magic words in the wikitext.
volatile
Whether the output is volatile and should not be reused elsewhere within the page.
ttl
The maximum time after which caches of the result should be invalidated.
modules
Any ResourceLoader modules that parser functions have requested be added to the output. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page.
encodedjsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
parsetree
The XML parse tree of the input.
Hodnoty (oddělené |): wikitext, categories, properties, volatile, ttl, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, parsetree
includecomments

Whether to include HTML comments in the output.

Typ: boolean (podrobnosti)
generatexml
Zastaralý.

Generate XML parse tree (replaced by prop=parsetree).

Typ: boolean (podrobnosti)
Příklad:
Expand the wikitext {{Project:Sandbox}}.
api.php?action=expandtemplates&text={{Project:Sandbox}} [open in sandbox]

action=feedcontributions

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Vrátí kanál příspěvků uživatele.

Parametry:
feedformat

Formát kanálu.

Jedna z následujících hodnot: rss, atom
Implicitní hodnota: rss
user

What users to get the contributions for.

Tento parametr je povinný.
Type: user name
namespace

Which namespace to filter the contributions by.

Jedna z následujících hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
year

Od roku (a dříve).

Typ: celé číslo
month

Od měsíce (a dříve)

Typ: celé číslo
tagfilter

Filtrovat příspěvky, které mají tyto značky.

Hodnoty (oddělené |):
Implicitní hodnota: (prázdné)
deletedonly

Zobrazit pouze smazané příspěvky.

Typ: boolean (podrobnosti)
toponly

Zobrazit pouze ty editace, které jsou aktuální revize.

Typ: boolean (podrobnosti)
newonly

Zobrazit pouze ty editace, které vytvořily stránku.

Typ: boolean (podrobnosti)
showsizediff

Zobrazit rozdíl velikosti mezi revizemi.

Typ: boolean (podrobnosti)
Příklad:
Return contributions for user Example.
api.php?action=feedcontributions&user=Example [open in sandbox]

action=feedrecentchanges

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Returns a recent changes feed.

Parametry:
feedformat

The format of the feed.

Jedna z následujících hodnot: rss, atom
Implicitní hodnota: rss
namespace

Jmenný prostor, na který mají být výsledky omezeny.

Jedna z následujících hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
invert

All namespaces but the selected one.

Typ: boolean (podrobnosti)
associated

Include associated (talk or main) namespace.

Typ: boolean (podrobnosti)
days

Days to limit the results to.

Hodnota nesmí být nižší než 1.
Typ: celé číslo
Implicitní hodnota: 7
limit

Maximum number of results to return.

Hodnota musí ležet mezi 1 a 50.
Typ: celé číslo
Implicitní hodnota: 50
from

Zobrazit změny od

Type: timestamp (allowed formats)
hideminor

Skrýt drobné změny.

Typ: boolean (podrobnosti)
hidebots

Skrýt úpravy provedené roboty.

Typ: boolean (podrobnosti)
hideanons

Skrýt změny provedené anonymními uživateli.

Typ: boolean (podrobnosti)
hideliu

Skrýt změny provedené registrovanými uživateli.

Typ: boolean (podrobnosti)
hidepatrolled

Skrýt prověřené změny.

Typ: boolean (podrobnosti)
hidemyself

Skrýt změny aktuálního uživatele.

Typ: boolean (podrobnosti)
hidecategorization

Hide category membership changes.

Typ: boolean (podrobnosti)
tagfilter

Filtrovat podle značek.

target

Zobrazit jen změny na stránkách odkazovaných z této stránky.

showlinkedto

Show changes on pages linked to the selected page instead.

Typ: boolean (podrobnosti)
Příklady:
Zobrazit poslední změny.
api.php?action=feedrecentchanges [open in sandbox]
Zobrazit poslední změny za 30 dní.
api.php?action=feedrecentchanges&days=30 [open in sandbox]

action=feedwatchlist

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Returns a watchlist feed.

Parametry:
feedformat

The format of the feed.

Jedna z následujících hodnot: rss, atom
Implicitní hodnota: rss
hours

List pages modified within this many hours from now.

Hodnota musí ležet mezi 1 a 72.
Typ: celé číslo
Implicitní hodnota: 24
linktosections

Link directly to changed sections if possible.

Typ: boolean (podrobnosti)
allrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Typ: boolean (podrobnosti)
wlowner

Used along with token to access a different user's watchlist.

Type: user name
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.

Hodnoty (oddělené |): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, unread, !unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
External changes.
categorize
Category membership changes.
Hodnoty (oddělené |): edit, new, log, external, categorize
Implicitní hodnota: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser

Don't list changes by this user.

Type: user name
Příklady:
Show the watchlist feed.
api.php?action=feedwatchlist [open in sandbox]
Show all changes to watched pages in the past 6 hours.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [open in sandbox]

action=filerevert

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Revertovat soubor na starší verzi.

Parametry:
filename

Cílový název souboru, bez prefixu Soubor:

Tento parametr je povinný.
comment

Vložit komentář.

Implicitní hodnota: (prázdné)
archivename

Archive name of the revision to revert to.

Tento parametr je povinný.
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.

action=help

Zobrazuje nápovědu k uvedeným modulům.

Parametry:
modules

Moduly, pro které se má zobrazit nápověda (hodnoty parametrů action a format anebo main). Submoduly lze zadávat pomocí +.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
Implicitní hodnota: main
submodules

Zahrnout nápovědu pro podmoduly uvedeného modulu.

Typ: boolean (podrobnosti)
recursivesubmodules

Zahrnout nápovědu pro podmoduly rekurzivně.

Typ: boolean (podrobnosti)
wrap

Obalit výstup do standardní struktury API odpovědi.

Typ: boolean (podrobnosti)
toc

Zahrnout v HTML výstupu tabulku obsahu.

Typ: boolean (podrobnosti)
Příklady:
Nápověda k hlavnímu modulu
api.php?action=help [open in sandbox]
Help for action=query and all its submodules.
api.php?action=help&modules=query&submodules=1 [open in sandbox]
Veškerá nápověda na jedné stránce
api.php?action=help&recursivesubmodules=1 [open in sandbox]
Nápověda k samotnému modulu nápovědy
api.php?action=help&modules=help [open in sandbox]
Nápověda pro dva podmoduly query
api.php?action=help&modules=query+info|query+categorymembers [open in sandbox]

action=imagerotate

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Otočit jeden nebo více obrázků.

Parametry:
rotation

Degrees to rotate image clockwise.

Tento parametr je povinný.
Jedna z následujících hodnot: 90, 180, 270
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
pageids

A list of page IDs to work on.

Typ: seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
revids

A list of revision IDs to work on.

Typ: seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

Jedna z následujících hodnot: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Typ: boolean (podrobnosti)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.

Typ: boolean (podrobnosti)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.

action=import

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Import a page from another wiki, or from an XML file.

Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending a file for the xml parameter.

Parametry:
summary

Shrnutí do protokolovacího záznamu importu.

xml

Nahraný XML soubor.

Musí se odeslat POST požadavkem jako načítaný soubor pomocí multipart/form-data.
interwikisource

For interwiki imports: wiki to import from.

Jedna z následujících hodnot:
interwikipage

For interwiki imports: page to import.

fullhistory

For interwiki imports: import the full history, not just the current version.

Typ: boolean (podrobnosti)
templates

For interwiki imports: import all included templates as well.

Typ: boolean (podrobnosti)
namespace

Importovat do tohoto jmenného prostoru. Nelze používat současně s parametrem rootpage.

Jedna z následujících hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
rootpage

Importovat jako podstránku k této stránce. Nelze používat současně s parametrem namespace.

token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.

action=linkaccount (link)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Link an account from a third-party provider to the current user.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link, and a csrf token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying linkreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with linkcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to linkreturnurl. Then post to this module with linkcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametry:
linkrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link or from a previous response from this module.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
linkmessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z následujících hodnot: html, wikitext, raw, none
Implicitní hodnota: wikitext
linkmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Typ: boolean (podrobnosti)
linkreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or linkcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a linkcontinue request to this API module.

linkcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or linkreturnurl is required.

Typ: boolean (podrobnosti)
linktoken

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=login (lg)

 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Log in and get authentication cookies.

This action should only be used in combination with Special:BotPasswords; use for main-account login is deprecated and may fail without warning. To safely log in to the main account, use action=clientlogin.

Parametry:
lgname

Uživatelské jméno.

lgpassword

Heslo.

lgdomain

Doména (volitelná)

lgtoken

Token typu „login“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

action=logout

Log out and clear session data.

Příklad:
Odhlášení aktuálního uživatele.
api.php?action=logout [open in sandbox]

action=managetags

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Perform management tasks relating to change tags.

Parametry:
operation

Which operation to perform:

create
Create a new change tag for manual use.
delete
Remove a change tag from the database, including removing the tag from all revisions, recent change entries and log entries on which it is used.
activate
Activate a change tag, allowing users to apply it manually.
deactivate
Deactivate a change tag, preventing users from applying it manually.
Tento parametr je povinný.
Jedna z následujících hodnot: create, delete, activate, deactivate
tag

Tag to create, delete, activate or deactivate. For tag creation, the tag must not exist. For tag deletion, the tag must exist. For tag activation, the tag must exist and not be in use by an extension. For tag deactivation, the tag must be currently active and manually defined.

Tento parametr je povinný.
reason

An optional reason for creating, deleting, activating or deactivating the tag.

ignorewarnings

Whether to ignore any warnings that are issued during the operation.

Typ: boolean (podrobnosti)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.

action=mergehistory

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Merge page histories.

Parametry:
from

Title of the page from which history will be merged. Cannot be used together with fromid.

fromid

Page ID of the page from which history will be merged. Cannot be used together with from.

Typ: celé číslo
to

Title of the page to which history will be merged. Cannot be used together with toid.

toid

Page ID of the page to which history will be merged. Cannot be used together with to.

Typ: celé číslo
timestamp

Timestamp up to which revisions will be moved from the source page's history to the destination page's history. If omitted, the entire page history of the source page will be merged into the destination page.

Type: timestamp (allowed formats)
reason

Reason for the history merge.

Implicitní hodnota: (prázdné)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.

action=move

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Přesunout stránku.

Parametry:
from

Title of the page to rename. Cannot be used together with fromid.

fromid

Page ID of the page to rename. Cannot be used together with from.

Typ: celé číslo
to

Title to rename the page to.

Tento parametr je povinný.
reason

Důvod k přejmenování.

Implicitní hodnota: (prázdné)
movetalk

Přejmenovat diskuzní stránku, pokud existuje.

Typ: boolean (podrobnosti)
movesubpages

Přejmenovat možné podstránky

Typ: boolean (podrobnosti)
noredirect

Nevytvářet přesměrování.

Typ: boolean (podrobnosti)
watch
Zastaralý.

Přidat stránku a přesměrování do sledovaných stránek aktuálního uživatele.

Typ: boolean (podrobnosti)
unwatch
Zastaralý.

Odstranit stránku a přesměrování ze sledovaných stránek současného uživatele.

Typ: boolean (podrobnosti)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z následujících hodnot: watch, unwatch, preferences, nochange
Implicitní hodnota: preferences
ignorewarnings

Ignorovat všechna varování.

Typ: boolean (podrobnosti)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.

action=opensearch

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Vyhledávání na wiki pomocí protokolu OpenSearch.

Parametry:
search

Hledaný řetězec.

limit

Maximální počet vrácených výsledků

Není dovoleno více než 100 (100 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
namespace

Jmenné prostory pro vyhledávání.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Implicitní hodnota: 0
suggest

Pokud je $wgEnableOpenSearchSuggest vypnuto, nedělat nic.

Typ: boolean (podrobnosti)
redirects

How to handle redirects:

return
Return the redirect itself.
resolve
Return the target page. May return fewer than limit results.

For historical reasons, the default is "return" for format=json and "resolve" for other formats.

Jedna z následujících hodnot: return, resolve
format

Formát výstupu.

Jedna z následujících hodnot: json, jsonfm, xml, xmlfm
Implicitní hodnota: json
warningsaserror

If warnings are raised with format=json, return an API error instead of ignoring them.

Typ: boolean (podrobnosti)
Příklad:
Najít stránky začínající na „Te“.
api.php?action=opensearch&search=Te [open in sandbox]

action=options

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Change preferences of the current user.

Only options which are registered in core or in one of installed extensions, or options with keys prefixed with userjs- (intended to be used by user scripts), can be set.

Parametry:
reset

Vrátit nastavení na výchozí hodnoty.

Typ: boolean (podrobnosti)
resetkinds

List of types of options to reset when the reset option is set.

Hodnoty (oddělené |): registered, registered-multiselect, registered-checkmatrix, userjs, special, unused, all
Implicitní hodnota: all
change

List of changes, formatted name=value (e.g. skin=vector). Value cannot contain pipe characters. If no value is given (not even an equals sign), e.g., optionname|otheroption|..., the option will be reset to its default value.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
optionname

The name of the option that should be set to the value given by optionvalue.

optionvalue

The value for the option specified by optionname, can contain pipe characters.

token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.

action=paraminfo

Obtain information about API modules.

Parametry:
modules

List of module names (values of the action and format parameters, or main). Can specify submodules with a +.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
helpformat

Format of help strings.

Jedna z následujících hodnot: html, wikitext, raw, none
Implicitní hodnota: none
querymodules
Zastaralý.

List of query module names (value of prop, meta or list parameter). Use modules=query+foo instead of querymodules=foo.

Hodnoty (oddělené |): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, authmanagerinfo, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, links, linkshere, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
mainmodule
Zastaralý.

Get information about the main (top-level) module as well. Use modules=main instead.

pagesetmodule
Zastaralý.

Get information about the pageset module (providing titles= and friends) as well.

formatmodules
Zastaralý.

List of format module names (value of format parameter). Use modules instead.

Hodnoty (oddělené |): json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm

action=parse

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Parses content and returns parser output.

See the various prop-modules of action=query to get information from the current version of a page.

There are several ways to specify the text to parse:

 1. Specify a page or revision, using page, pageid, or oldid.
 2. Specify content explicitly, using text, title, and contentmodel.
 3. Specify only a summary to parse. prop should be given an empty value.
Parametry:
title

Title of page the text belongs to. If omitted, contentmodel must be specified, and API will be used as the title.

text

Text to parse. Use title or contentmodel to control the content model.

summary

Shrnutí, které se má parsovat.

page

Parse the content of this page. Cannot be used together with text and title.

pageid

Parse the content of this page. Overrides page.

Typ: celé číslo
redirects

If page or pageid is set to a redirect, resolve it.

Typ: boolean (podrobnosti)
oldid

Parse the content of this revision. Overrides page and pageid.

Typ: celé číslo
prop

Which pieces of information to get:

text
Gives the parsed text of the wikitext.
langlinks
Gives the language links in the parsed wikitext.
categories
Gives the categories in the parsed wikitext.
categorieshtml
Gives the HTML version of the categories.
links
Gives the internal links in the parsed wikitext.
templates
Gives the templates in the parsed wikitext.
images
Gives the images in the parsed wikitext.
externallinks
Gives the external links in the parsed wikitext.
sections
Gives the sections in the parsed wikitext.
revid
Adds the revision ID of the parsed page.
displaytitle
Přidává název parsovaného wikitextu.
headitems
Gives items to put in the <head> of the page.
headhtml
Gives parsed <head> of the page.
modules
Gives the ResourceLoader modules used on the page. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page.
encodedjsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
indicators
Gives the HTML of page status indicators used on the page.
iwlinks
Gives interwiki links in the parsed wikitext.
wikitext
Gives the original wikitext that was parsed.
properties
Gives various properties defined in the parsed wikitext.
limitreportdata
Gives the limit report in a structured way. Gives no data, when disablelimitreport is set.
limitreporthtml
Gives the HTML version of the limit report. Gives no data, when disablelimitreport is set.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext)
Hodnoty (oddělené |): text, langlinks, categories, categorieshtml, links, templates, images, externallinks, sections, revid, displaytitle, headitems, headhtml, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, indicators, iwlinks, wikitext, properties, limitreportdata, limitreporthtml, parsetree
Implicitní hodnota: text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|revid|displaytitle|iwlinks|properties
pst

Do a pre-save transform on the input before parsing it. Only valid when used with text.

Typ: boolean (podrobnosti)
onlypst

Do a pre-save transform (PST) on the input, but don't parse it. Returns the same wikitext, after a PST has been applied. Only valid when used with text.

Typ: boolean (podrobnosti)
effectivelanglinks

Includes language links supplied by extensions (for use with prop=langlinks).

Typ: boolean (podrobnosti)
section

Only parse the content of this section number.

When new, parse text and sectiontitle as if adding a new section to the page.

new is allowed only when specifying text.

sectiontitle

New section title when section is new.

Unlike page editing, this does not fall back to summary when omitted or empty.

disablepp
Zastaralý.

Use disablelimitreport instead.

Typ: boolean (podrobnosti)
disablelimitreport

Omit the limit report ("NewPP limit report") from the parser output.

Typ: boolean (podrobnosti)
disableeditsection

Omit edit section links from the parser output.

Typ: boolean (podrobnosti)
disabletidy

Do not run HTML cleanup (e.g. tidy) on the parser output.

Typ: boolean (podrobnosti)
generatexml
Zastaralý.

Generate XML parse tree (requires content model wikitext; replaced by prop=parsetree).

Typ: boolean (podrobnosti)
preview

Parsovat v režimu náhledu.

Typ: boolean (podrobnosti)
sectionpreview

Parse in section preview mode (enables preview mode too).

Typ: boolean (podrobnosti)
disabletoc

Omit table of contents in output.

Typ: boolean (podrobnosti)
contentformat

Content serialization format used for the input text. Only valid when used with text.

Jedna z následujících hodnot: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
contentmodel

Content model of the input text. If omitted, title must be specified, and default will be the model of the specified title. Only valid when used with text.

Jedna z následujících hodnot: wikitext, javascript, json, css, text

action=patrol

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Patrol a page or revision.

Parametry:
rcid

Recentchanges ID to patrol.

Typ: celé číslo
revid

Revision ID to patrol.

Typ: celé číslo
tags

Change tags to apply to the entry in the patrol log.

Hodnoty (oddělené |):
token

Token typu „patrol“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.

action=protect

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Změnit úroveň zamčení stránky.

Parametry:
title

Title of the page to (un)protect. Cannot be used together with pageid.

pageid

ID of the page to (un)protect. Cannot be used together with title.

Typ: celé číslo
protections

List of protection levels, formatted action=level (e.g. edit=sysop).

Note: Any actions not listed will have restrictions removed.

Tento parametr je povinný.
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
expiry

Expiry timestamps. If only one timestamp is set, it'll be used for all protections. Use infinite, indefinite, infinity, or never, for a never-expiring protection.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
Implicitní hodnota: infinite
reason

Důvod pro odemčení.

Implicitní hodnota: (prázdné)
tags

Change tags to apply to the entry in the protection log.

Hodnoty (oddělené |):
cascade

Enable cascading protection (i.e. protect transcluded templates and images used in this page). Ignored if none of the given protection levels support cascading.

Typ: boolean (podrobnosti)
watch
Zastaralý.

If set, add the page being (un)protected to the current user's watchlist.

Typ: boolean (podrobnosti)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z následujících hodnot: watch, unwatch, preferences, nochange
Implicitní hodnota: preferences
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.

action=purge

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Purge the cache for the given titles.

Requires a POST request if the user is not logged in.

Parametry:
forcelinkupdate

Update the links tables.

Typ: boolean (podrobnosti)
forcerecursivelinkupdate

Update the links table, and update the links tables for any page that uses this page as a template.

Typ: boolean (podrobnosti)
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
pageids

A list of page IDs to work on.

Typ: seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
revids

A list of revision IDs to work on.

Typ: seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

Jedna z následujících hodnot: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Typ: boolean (podrobnosti)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.

Typ: boolean (podrobnosti)
Příklady:
Purge the Main Page and the API page.
api.php?action=purge&titles=Main_Page|API [open in sandbox]
Purge the first 10 pages in the main namespace.
api.php?action=purge&generator=allpages&gapnamespace=0&gaplimit=10 [open in sandbox]

action=query

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Fetch data from and about MediaWiki.

All data modifications will first have to use query to acquire a token to prevent abuse from malicious sites.

Parametry:
prop

Which properties to get for the queried pages.

Hodnoty (oddělené |): categories, categoryinfo, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageprops, redirects, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
list

Which lists to get.

Hodnoty (oddělené |): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, deletedrevs, embeddedin, exturlusage, filearchive, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw
meta

Which metadata to get.

Hodnoty (oddělené |): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, siteinfo, tokens, userinfo
indexpageids

Include an additional pageids section listing all returned page IDs.

Typ: boolean (podrobnosti)
export

Export the current revisions of all given or generated pages.

Typ: boolean (podrobnosti)
exportnowrap

Return the export XML without wrapping it in an XML result (same format as Special:Export). Can only be used with export.

Typ: boolean (podrobnosti)
iwurl

Whether to get the full URL if the title is an interwiki link.

Typ: boolean (podrobnosti)
continue

When more results are available, use this to continue.

rawcontinue

Return raw query-continue data for continuation.

Typ: boolean (podrobnosti)
titles

A list of titles to work on.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
pageids

A list of page IDs to work on.

Typ: seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
revids

A list of revision IDs to work on.

Typ: seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

Jedna z následujících hodnot: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Typ: boolean (podrobnosti)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.

Typ: boolean (podrobnosti)

prop=categories (cl)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Zobrazit všechny kategorie, do kterých je stránka zařazena.

Parametry:
clprop

Which additional properties to get for each category:

sortkey
Adds the sortkey (hexadecimal string) and sortkey prefix (human-readable part) for the category.
timestamp
Adds timestamp of when the category was added.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Hodnoty (oddělené |): sortkey, timestamp, hidden
clshow

Which kind of categories to show.

Hodnoty (oddělené |): hidden, !hidden
cllimit

Kolik kategorií má být zobrazeno.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
clcontinue

When more results are available, use this to continue.

clcategories

Only list these categories. Useful for checking whether a certain page is in a certain category.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
cldir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
Příklady:
Get a list of categories the page Albert Einstein belongs to.
api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein [open in sandbox]
Get information about all categories used in the page Albert Einstein.
api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info [open in sandbox]

prop=categoryinfo (ci)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Returns information about the given categories.

Parametr:
cicontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklad:
Get information about Category:Foo and Category:Bar.
api.php?action=query&prop=categoryinfo&titles=Category:Foo|Category:Bar [open in sandbox]

prop=contributors (pc)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Zobrazit seznam registrovaných a počet anonymních přispěvatelů stránky.

Parametry:
pcgroup

Only include users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Hodnoty (oddělené |): bot, sysop, bureaucrat, oversight
pcexcludegroup

Exclude users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Hodnoty (oddělené |): bot, sysop, bureaucrat, oversight
pcrights

Only include users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Hodnoty (oddělené |): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercssjs, editusercss, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, passwordreset, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, renameuser, hiderevision, oversight, skipcaptcha
Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
pcexcluderights

Exclude users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Hodnoty (oddělené |): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercssjs, editusercss, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, passwordreset, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, renameuser, hiderevision, oversight, skipcaptcha
Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
pclimit

Kolik přispěvatelů má být zobrazeno.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
pccontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklad:
Zobrazit přispěvatele stránky Main Page.
api.php?action=query&prop=contributors&titles=Main_Page [open in sandbox]

prop=deletedrevisions (drv)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Get deleted revision information.

May be used in several ways:

 1. Get deleted revisions for a set of pages, by setting titles or pageids. Ordered by title and timestamp.
 2. Get data about a set of deleted revisions by setting their IDs with revids. Ordered by revision ID.
Parametry:
drvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Text of the revision.
tags
Tags for the revision.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Hodnoty (oddělené |): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Implicitní hodnota: ids|timestamp|flags|comment|user
drvlimit

Limit how many revisions will be returned.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
drvexpandtemplates

Expand templates in revision content (requires drvprop=content).

Typ: boolean (podrobnosti)
drvgeneratexml
Zastaralý.

Generate XML parse tree for revision content (requires drvprop=content; replaced by drvprop=parsetree).

Typ: boolean (podrobnosti)
drvparse

Parse revision content (requires drvprop=content). For performance reasons, if this option is used, drvlimit is enforced to 1.

Typ: boolean (podrobnosti)
drvsection

Only retrieve the content of this section number.

drvdiffto

Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

drvdifftotext

Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides drvdiffto. If drvsection is set, only that section will be diffed against this text.

drvdifftotextpst

Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with drvdifftotext.

Typ: boolean (podrobnosti)
drvcontentformat

Serialization format used for drvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z následujících hodnot: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
drvstart

The timestamp to start enumerating from. Ignored when processing a list of revision IDs.

Type: timestamp (allowed formats)
drvend

The timestamp to stop enumerating at. Ignored when processing a list of revision IDs.

Type: timestamp (allowed formats)
drvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drvstart has to be before drvend.
older
List newest first (default). Note: drvstart has to be later than drvend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Implicitní hodnota: older
drvtag

Only list revisions tagged with this tag.

drvuser

Only list revisions by this user.

Type: user name
drvexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Type: user name
drvcontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklady:
List the deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drvprop=user|comment|content [open in sandbox]
List the information for deleted revision 123456.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&revids=123456 [open in sandbox]

prop=duplicatefiles (df)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

List all files that are duplicates of the given files based on hash values.

Parametry:
dflimit

How many duplicate files to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
dfcontinue

When more results are available, use this to continue.

dfdir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
dflocalonly

Look only for files in the local repository.

Typ: boolean (podrobnosti)
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.

Parametry:
ellimit

How many links to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
eloffset

When more results are available, use this to continue.

Typ: celé číslo
elprotocol

Protocol of the URL. If empty and elquery is set, the protocol is http. Leave both this and elquery empty to list all external links.

Jedna z následujících hodnot: Může být prázdné nebo bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
Implicitní hodnota: (prázdné)
elquery

Search string without protocol. Useful for checking whether a certain page contains a certain external url.

elexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Typ: boolean (podrobnosti)
Příklad:
Get a list of external links on Main Page.
api.php?action=query&prop=extlinks&titles=Main%20Page [open in sandbox]

prop=fileusage (fu)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Find all pages that use the given files.

Parametry:
fuprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Title of each page.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Hodnoty (oddělené |): pageid, title, redirect
Implicitní hodnota: pageid|title|redirect
funamespace

Only include pages in these namespaces.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
fushow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Hodnoty (oddělené |): redirect, !redirect
fulimit

How many to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
fucontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=imageinfo (ii)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Returns file information and upload history.

Parametry:
iiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version.
comment
Comment on the version.
parsedcomment
Parse the comment on the version.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file.
mime
Adds MIME type of the file.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param iiurlwidth).
mediatype
Adds the media type of the file.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
uploadwarning
Used by the Special:Upload page to get information about an existing file. Not intended for use outside MediaWiki core.
Hodnoty (oddělené |): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, archivename, bitdepth, uploadwarning
Implicitní hodnota: timestamp|user
iilimit

How many file revisions to return per file.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 1
iistart

Timestamp to start listing from.

Type: timestamp (allowed formats)
iiend

Timestamp to stop listing at.

Type: timestamp (allowed formats)
iiurlwidth

If iiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Typ: celé číslo
Implicitní hodnota: -1
iiurlheight

Similar to iiurlwidth.

Typ: celé číslo
Implicitní hodnota: -1
iimetadataversion

Version of metadata to use. If latest is specified, use latest version. Defaults to 1 for backwards compatibility.

Implicitní hodnota: 1
iiextmetadatalanguage

What language to fetch extmetadata in. This affects both which translation to fetch, if multiple are available, as well as how things like numbers and various values are formatted.

Implicitní hodnota: cs
iiextmetadatamultilang

If translations for extmetadata property are available, fetch all of them.

Typ: boolean (podrobnosti)
iiextmetadatafilter

If specified and non-empty, only these keys will be returned for iiprop=extmetadata.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
iiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. iiurlwidth must be used and be consistent with iiurlparam.

Implicitní hodnota: (prázdné)
iicontinue

When more results are available, use this to continue.

iilocalonly

Look only for files in the local repository.

Typ: boolean (podrobnosti)

prop=images (im)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Returns all files contained on the given pages.

Parametry:
imlimit

How many files to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
imcontinue

When more results are available, use this to continue.

imimages

Only list these files. Useful for checking whether a certain page has a certain file.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
imdir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending

prop=info (in)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Get basic page information.

Parametry:
inprop

Which additional properties to get:

protection
List the protection level of each page.
talkid
The page ID of the talk page for each non-talk page.
watched
List the watched status of each page.
watchers
The number of watchers, if allowed.
visitingwatchers
The number of watchers of each page who have visited recent edits to that page, if allowed.
notificationtimestamp
The watchlist notification timestamp of each page.
subjectid
The page ID of the parent page for each talk page.
url
Gives a full URL, an edit URL, and the canonical URL for each page.
readable
Whether the user can read this page.
preload
Gives the text returned by EditFormPreloadText.
displaytitle
Gives the manner in which the page title is actually displayed.
Hodnoty (oddělené |): protection, talkid, watched, watchers, visitingwatchers, notificationtimestamp, subjectid, url, readable, preload, displaytitle
intestactions

Test whether the current user can perform certain actions on the page.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
intoken
Zastaralý.

Use action=query&meta=tokens instead.

Hodnoty (oddělené |): edit, delete, protect, move, block, unblock, email, import, watch
incontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklady:
Get information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&titles=Main%20Page [open in sandbox]
Get general and protection information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&inprop=protection&titles=Main%20Page [open in sandbox]
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Returns all interwiki links from the given pages.

Parametry:
iwprop

Which additional properties to get for each interlanguage link:

url
Adds the full URL.
Hodnoty (oddělené |): url
iwprefix

Zobrazit pouze interwiki odkazy s tímto prefixem.

iwtitle

Interwiki odkaz, který se má hledat. Musí se použít spolu s iwprefix.

iwdir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
iwlimit

Počet interwiki odkazů k zobrazení.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
iwcontinue

When more results are available, use this to continue.

iwurl
Zastaralý.

Whether to get the full URL (cannot be used with iwprop).

Typ: boolean (podrobnosti)
Příklad:
Get interwiki links from the page Main Page.
api.php?action=query&prop=iwlinks&titles=Main%20Page [open in sandbox]
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Zobrazit všechny mezijazykové odkazy z daných stránek.

Parametry:
llprop

Which additional properties to get for each interlanguage link:

url
Adds the full URL.
langname
Adds the localised language name (best effort). Use llinlanguagecode to control the language.
autonym
Adds the native language name.
Hodnoty (oddělené |): url, langname, autonym
lllang

Zobrazit pouze jazykové odkazy s tímto kódem jazyka.

lltitle

Link to search for. Must be used with lllang.

lldir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
llinlanguagecode

Language code for localised language names.

Implicitní hodnota: cs
lllimit

How many langlinks to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
llcontinue

When more results are available, use this to continue.

llurl
Zastaralý.

Whether to get the full URL (cannot be used with llprop).

Typ: boolean (podrobnosti)
Příklad:
Get interlanguage links from the page Main Page.
api.php?action=query&prop=langlinks&titles=Main%20Page&redirects= [open in sandbox]
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Returns all links from the given pages.

Parametry:
plnamespace

Show links in these namespaces only.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
pllimit

How many links to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
plcontinue

When more results are available, use this to continue.

pltitles

Only list links to these titles. Useful for checking whether a certain page links to a certain title.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
pldir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
Příklady:
Get links from the page Main Page
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page [open in sandbox]
Get information about the link pages in the page Main Page.
api.php?action=query&generator=links&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
Get links from the page Main Page in the Uživatel and Šablona namespaces.
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page&plnamespace=2|10 [open in sandbox]

prop=linkshere (lh)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Find all pages that link to the given pages.

Parametry:
lhprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Title of each page.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Hodnoty (oddělené |): pageid, title, redirect
Implicitní hodnota: pageid|title|redirect
lhnamespace

Only include pages in these namespaces.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
lhshow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Hodnoty (oddělené |): redirect, !redirect
lhlimit

How many to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
lhcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=pageprops (pp)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Get various page properties defined in the page content.

Parametry:
ppcontinue

When more results are available, use this to continue.

ppprop

Only list these page properties (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use). Useful for checking whether pages use a certain page property.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
Příklad:
Get properties for the pages Main Page and MediaWiki.
api.php?action=query&prop=pageprops&titles=Main%20Page|MediaWiki [open in sandbox]

prop=redirects (rd)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Returns all redirects to the given pages.

Parametry:
rdprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each redirect.
title
Title of each redirect.
fragment
Fragment of each redirect, if any.
Hodnoty (oddělené |): pageid, title, fragment
Implicitní hodnota: pageid|title
rdnamespace

Only include pages in these namespaces.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
rdshow

Show only items that meet these criteria:

fragment
Only show redirects with a fragment.
!fragment
Only show redirects without a fragment.
Hodnoty (oddělené |): fragment, !fragment
rdlimit

Počet přesměrování, který má být zobrazen.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
rdcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=revisions (rv)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Get revision information.

May be used in several ways:

 1. Get data about a set of pages (last revision), by setting titles or pageids.
 2. Get revisions for one given page, by using titles or pageids with start, end, or limit.
 3. Get data about a set of revisions by setting their IDs with revids.
Parametry:
rvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Text of the revision.
tags
Tags for the revision.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Hodnoty (oddělené |): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Implicitní hodnota: ids|timestamp|flags|comment|user
rvlimit

Limit how many revisions will be returned.

May only be used with a single page (mode #2).
Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
rvexpandtemplates

Expand templates in revision content (requires rvprop=content).

Typ: boolean (podrobnosti)
rvgeneratexml
Zastaralý.

Generate XML parse tree for revision content (requires rvprop=content; replaced by rvprop=parsetree).

Typ: boolean (podrobnosti)
rvparse

Parse revision content (requires rvprop=content). For performance reasons, if this option is used, rvlimit is enforced to 1.

Typ: boolean (podrobnosti)
rvsection

Only retrieve the content of this section number.

rvdiffto

Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

rvdifftotext

Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides rvdiffto. If rvsection is set, only that section will be diffed against this text.

rvdifftotextpst

Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with rvdifftotext.

Typ: boolean (podrobnosti)
rvcontentformat

Serialization format used for rvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z následujících hodnot: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
rvstartid

From which revision ID to start enumeration.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: celé číslo
rvendid

Stop revision enumeration on this revision ID.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: celé číslo
rvstart

From which revision timestamp to start enumeration.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: timestamp (allowed formats)
rvend

Enumerate up to this timestamp.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: timestamp (allowed formats)
rvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rvstart has to be before rvend.
older
List newest first (default). Note: rvstart has to be later than rvend.
May only be used with a single page (mode #2).
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Implicitní hodnota: older
rvuser

Only include revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: user name
rvexcludeuser

Exclude revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: user name
rvtag

Only list revisions tagged with this tag.

rvtoken
Zastaralý.

Which tokens to obtain for each revision.

Hodnoty (oddělené |): rollback
rvcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=stashimageinfo (sii)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Returns file information for stashed files.

Parametry:
siifilekey

Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
siisessionkey
Zastaralý.

Alias for siifilekey, for backward compatibility.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
siiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file.
mime
Adds MIME type of the file.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param siiurlwidth).
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
Hodnoty (oddělené |): timestamp, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth
Implicitní hodnota: timestamp|url
siiurlwidth

If siiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Typ: celé číslo
Implicitní hodnota: -1
siiurlheight

Similar to siiurlwidth.

Typ: celé číslo
Implicitní hodnota: -1
siiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. siiurlwidth must be used and be consistent with siiurlparam.

Implicitní hodnota: (prázdné)

prop=templates (tl)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Returns all pages transcluded on the given pages.

Parametry:
tlnamespace

Show templates in this namespaces only.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
tllimit

How many templates to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
tlcontinue

When more results are available, use this to continue.

tltemplates

Only list these templates. Useful for checking whether a certain page uses a certain template.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
tldir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
Příklady:
Get the templates used on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page [open in sandbox]
Get information about the template pages used on Main Page.
api.php?action=query&generator=templates&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
Get pages in the Uživatel and Šablona namespaces that are transcluded on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page&tlnamespace=2|10 [open in sandbox]

prop=transcludedin (ti)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Find all pages that transclude the given pages.

Parametry:
tiprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Title of each page.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Hodnoty (oddělené |): pageid, title, redirect
Implicitní hodnota: pageid|title|redirect
tinamespace

Only include pages in these namespaces.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
tishow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Hodnoty (oddělené |): redirect, !redirect
tilimit

How many to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
ticontinue

When more results are available, use this to continue.

list=allcategories (ac)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Enumerate all categories.

Parametry:
acfrom

The category to start enumerating from.

accontinue

When more results are available, use this to continue.

acto

The category to stop enumerating at.

acprefix

Search for all category titles that begin with this value.

acdir

Direction to sort in.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
acmin

Only return categories with at least this many members.

Typ: celé číslo
acmax

Only return categories with at most this many members.

Typ: celé číslo
aclimit

Kolik má být zobrazeno kategorií.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
acprop

Which properties to get:

size
Adds number of pages in the category.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Hodnoty (oddělené |): size, hidden
Implicitní hodnota: (prázdné)
Příklady:
List categories with information on the number of pages in each.
api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [open in sandbox]
Retrieve info about the category page itself for categories beginning List.
api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [open in sandbox]

list=alldeletedrevisions (adr)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Seznam všech smazaných revizí od konkrétního uživatele nebo v konkrétním jmenném prostoru.

Parametry:
adrprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Text of the revision.
tags
Tags for the revision.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Hodnoty (oddělené |): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Implicitní hodnota: ids|timestamp|flags|comment|user
adrlimit

Limit how many revisions will be returned.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
adrexpandtemplates

Expand templates in revision content (requires adrprop=content).

Typ: boolean (podrobnosti)
adrgeneratexml
Zastaralý.

Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content; replaced by adrprop=parsetree).

Typ: boolean (podrobnosti)
adrparse

Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.

Typ: boolean (podrobnosti)
adrsection

Only retrieve the content of this section number.

adrdiffto

Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

adrdifftotext

Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.

adrdifftotextpst

Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with adrdifftotext.

Typ: boolean (podrobnosti)
adrcontentformat

Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.

Jedna z následujících hodnot: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
adruser

Only list revisions by this user.

Type: user name
adrnamespace

Only list pages in this namespace.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
adrstart

The timestamp to start enumerating from.

May only be used with adruser.
Type: timestamp (allowed formats)
adrend

The timestamp to stop enumerating at.

May only be used with adruser.
Type: timestamp (allowed formats)
adrdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: adrstart has to be before adrend.
older
List newest first (default). Note: adrstart has to be later than adrend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Implicitní hodnota: older
adrfrom

Start listing at this title.

Není možné užít s adruser.
adrto

Stop listing at this title.

Není možné užít s adruser.
adrprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Není možné užít s adruser.
adrexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Není možné užít s adruser.
Type: user name
adrtag

Only list revisions tagged with this tag.

adrcontinue

When more results are available, use this to continue.

adrgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Typ: boolean (podrobnosti)
Příklady:
Seznam posledních 50 smazaných editací uživatele Example.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50 [open in sandbox]
Seznam prvních 50 smazaných revizí v hlavním jmenném prostoru.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrlimit=50 [open in sandbox]

list=allfileusages (af)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Zobrazit seznam všech použití souboru, včetně neexistujících.

Parametry:
afcontinue

When more results are available, use this to continue.

affrom

The title of the file to start enumerating from.

afto

The title of the file to stop enumerating at.

afprefix

Search for all file titles that begin with this value.

afunique

Only show distinct file titles. Cannot be used with afprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Typ: boolean (podrobnosti)
afprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page IDs of the using pages (cannot be used with afunique).
title
Adds the title of the file.
Hodnoty (oddělené |): ids, title
Implicitní hodnota: title
aflimit

How many total items to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
afdir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
Příklady:
List file titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=allfileusages&affrom=B&afprop=ids|title [open in sandbox]
Zobrazit seznam unikátních názvů souborů.
api.php?action=query&list=allfileusages&afunique=&affrom=B [open in sandbox]
Gets all file titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=allfileusages&gafunique=&gaffrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the files.
api.php?action=query&generator=allfileusages&gaffrom=B [open in sandbox]

list=allimages (ai)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Enumerate all images sequentially.

Parametry:
aisort

Property to sort by.

Jedna z následujících hodnot: name, timestamp
Implicitní hodnota: name
aidir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending, newer, older
Implicitní hodnota: ascending
aifrom

The image title to start enumerating from. Can only be used with aisort=name.

aito

The image title to stop enumerating at. Can only be used with aisort=name.

aicontinue

When more results are available, use this to continue.

aistart

The timestamp to start enumerating from. Can only be used with aisort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
aiend

The timestamp to end enumerating. Can only be used with aisort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
aiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version.
comment
Comment on the version.
parsedcomment
Parse the comment on the version.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file.
mime
Adds MIME type of the file.
mediatype
Adds the media type of the file.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
Hodnoty (oddělené |): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth
Implicitní hodnota: timestamp|url
aiprefix

Search for all image titles that begin with this value. Can only be used with aisort=name.

aiminsize

Omezit na obrázky, které mají alespoň tento počet bajtů.

Typ: celé číslo
aimaxsize

Omezit na obrázky, které mají maximálně tento počet bajtů.

Typ: celé číslo
aisha1

SHA1 hash of image. Overrides aisha1base36.

aisha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

aiuser

Only return files uploaded by this user. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aifilterbots.

Type: user name
aifilterbots

How to filter files uploaded by bots. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aiuser.

Jedna z následujících hodnot: all, bots, nobots
Implicitní hodnota: all
aimime

What MIME types to search for, e.g. image/jpeg.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
ailimit

Kolik má být celkem zobrazeno obrázků.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Enumerate all links that point to a given namespace.

Parametry:
alcontinue

When more results are available, use this to continue.

alfrom

The title of the link to start enumerating from.

alto

The title of the link to stop enumerating at.

alprefix

Search for all linked titles that begin with this value.

alunique

Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Typ: boolean (podrobnosti)
alprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the linking page (cannot be used with alunique).
title
Adds the title of the link.
Hodnoty (oddělené |): ids, title
Implicitní hodnota: title
alnamespace

The namespace to enumerate.

Jedna z následujících hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Implicitní hodnota: 0
allimit

How many total items to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
aldir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
Příklady:
List linked titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [open in sandbox]
List unique linked titles.
api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [open in sandbox]
Gets all linked titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [open in sandbox]
Získat stránky obsahující odkazy.
api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [open in sandbox]

list=allpages (ap)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Enumerate all pages sequentially in a given namespace.

Parametry:
apfrom

The page title to start enumerating from.

apcontinue

When more results are available, use this to continue.

apto

The page title to stop enumerating at.

apprefix

Search for all page titles that begin with this value.

apnamespace

The namespace to enumerate.

Jedna z následujících hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Implicitní hodnota: 0
apfilterredir

Které stránky uvést na seznam.

Jedna z následujících hodnot: all, redirects, nonredirects
Implicitní hodnota: all
apminsize

Omezit na stránky s určitým počtem bajtů.

Typ: celé číslo
apmaxsize

Limit to pages with at most this many bytes.

Typ: celé číslo
apprtype

Omezit jen na zamčené stránky.

Hodnoty (oddělené |): edit, move, upload
apprlevel

Filter protections based on protection level (must be used with apprtype= parameter).

Hodnoty (oddělené |): Může být prázdné nebo autoconfirmed, sysop
apprfiltercascade

Filter protections based on cascadingness (ignored when apprtype isn't set).

Jedna z následujících hodnot: cascading, noncascading, all
Implicitní hodnota: all
aplimit

How many total pages to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
apdir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
apfilterlanglinks

Filter based on whether a page has langlinks. Note that this may not consider langlinks added by extensions.

Jedna z následujících hodnot: withlanglinks, withoutlanglinks, all
Implicitní hodnota: all
apprexpiry

Which protection expiry to filter the page on:

indefinite
Get only pages with indefinite protection expiry.
definite
Get only pages with a definite (specific) protection expiry.
all
Get pages with any protections expiry.
Jedna z následujících hodnot: indefinite, definite, all
Implicitní hodnota: all

list=allredirects (ar)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Seznam všech přesměrování pro jmenný prostor.

Parametry:
arcontinue

When more results are available, use this to continue.

arfrom

The title of the redirect to start enumerating from.

arto

The title of the redirect to stop enumerating at.

arprefix

Search for all target pages that begin with this value.

arunique

Only show distinct target pages. Cannot be used with arprop=ids|fragment|interwiki. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Typ: boolean (podrobnosti)
arprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the redirecting page (cannot be used with arunique).
title
Adds the title of the redirect.
fragment
Adds the fragment from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
interwiki
Adds the interwiki prefix from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
Hodnoty (oddělené |): ids, title, fragment, interwiki
Implicitní hodnota: title
arnamespace

The namespace to enumerate.

Jedna z následujících hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Implicitní hodnota: 0
arlimit

How many total items to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
ardir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
Příklady:
List target pages, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=allredirects&arfrom=B&arprop=ids|title [open in sandbox]
Seznam unikátních cílových stránek.
api.php?action=query&list=allredirects&arunique=&arfrom=B [open in sandbox]
Gets all target pages, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=allredirects&garunique=&garfrom=B [open in sandbox]
Získat stránky obsahující přesměrování.
api.php?action=query&generator=allredirects&garfrom=B [open in sandbox]

list=allrevisions (arv)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

List all revisions.

Parametry:
arvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Text of the revision.
tags
Tags for the revision.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Hodnoty (oddělené |): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Implicitní hodnota: ids|timestamp|flags|comment|user
arvlimit

Limit how many revisions will be returned.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
arvexpandtemplates

Expand templates in revision content (requires arvprop=content).

Typ: boolean (podrobnosti)
arvgeneratexml
Zastaralý.

Generate XML parse tree for revision content (requires arvprop=content; replaced by arvprop=parsetree).

Typ: boolean (podrobnosti)
arvparse

Parse revision content (requires arvprop=content). For performance reasons, if this option is used, arvlimit is enforced to 1.

Typ: boolean (podrobnosti)
arvsection

Only retrieve the content of this section number.

arvdiffto

Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

arvdifftotext

Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides arvdiffto. If arvsection is set, only that section will be diffed against this text.

arvdifftotextpst

Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with arvdifftotext.

Typ: boolean (podrobnosti)
arvcontentformat

Serialization format used for arvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z následujících hodnot: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
arvuser

Only list revisions by this user.

Type: user name
arvnamespace

Only list pages in this namespace.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
arvstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
arvend

The timestamp to stop enumerating at.

Type: timestamp (allowed formats)
arvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: arvstart has to be before arvend.
older
List newest first (default). Note: arvstart has to be later than arvend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Implicitní hodnota: older
arvexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Type: user name
arvcontinue

When more results are available, use this to continue.

arvgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Typ: boolean (podrobnosti)
Příklady:
List the last 50 contributions by user Example.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvuser=Example&arvlimit=50 [open in sandbox]
List the first 50 revisions in the main namespace.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvdir=newer&arvlimit=50 [open in sandbox]

list=alltransclusions (at)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.

Parametry:
atcontinue

When more results are available, use this to continue.

atfrom

The title of the transclusion to start enumerating from.

atto

The title of the transclusion to stop enumerating at.

atprefix

Search for all transcluded titles that begin with this value.

atunique

Only show distinct transcluded titles. Cannot be used with atprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Typ: boolean (podrobnosti)
atprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the transcluding page (cannot be used with atunique).
title
Adds the title of the transclusion.
Hodnoty (oddělené |): ids, title
Implicitní hodnota: title
atnamespace

The namespace to enumerate.

Jedna z následujících hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Implicitní hodnota: 10
atlimit

Kolik položek zobrazit celkem.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
atdir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
Příklady:
List transcluded titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [open in sandbox]
Seznam unikátně vložených titulů.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [open in sandbox]
Gets all transcluded titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the transclusions.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [open in sandbox]

list=allusers (au)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Enumerate all registered users.

Parametry:
aufrom

The user name to start enumerating from.

auto

The user name to stop enumerating at.

auprefix

Search for all users that begin with this value.

audir

Direction to sort in.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
augroup

Only include users in the given groups.

Hodnoty (oddělené |): bot, sysop, bureaucrat, oversight
auexcludegroup

Exclude users in the given groups.

Hodnoty (oddělené |): bot, sysop, bureaucrat, oversight
aurights

Only include users with the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Hodnoty (oddělené |): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercssjs, editusercss, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, passwordreset, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, renameuser, hiderevision, oversight, skipcaptcha
Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
auprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Adds the information about a current block on the user.
groups
Lists groups that the user is in. This uses more server resources and may return fewer results than the limit.
implicitgroups
Lists all the groups the user is automatically in.
rights
Lists rights that the user has.
editcount
Adds the edit count of the user.
registration
Adds the timestamp of when the user registered if available (may be blank).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
Hodnoty (oddělené |): blockinfo, groups, implicitgroups, rights, editcount, registration, centralids
aulimit

How many total user names to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
auwitheditsonly

Only list users who have made edits.

Typ: boolean (podrobnosti)
auactiveusers

Only list users active in the last 30 days.

Typ: boolean (podrobnosti)
auattachedwiki

With auprop=centralids, also indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

Příklad:
Zobrazit uživatele počínaje písmenem Y.
api.php?action=query&list=allusers&aufrom=Y [open in sandbox]
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Najít všechny stránky, které odkazují na danou stránku.

Parametry:
bltitle

Title to search. Cannot be used together with blpageid.

blpageid

Page ID to search. Cannot be used together with bltitle.

Typ: celé číslo
blcontinue

When more results are available, use this to continue.

blnamespace

The namespace to enumerate.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
bldir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
blfilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when blredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Jedna z následujících hodnot: all, redirects, nonredirects
Implicitní hodnota: all
bllimit

How many total pages to return. If blredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * bllimit results may be returned).

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
blredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Typ: boolean (podrobnosti)

list=blocks (bk)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

List all blocked users and IP addresses.

Parametry:
bkstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
bkend

The timestamp to stop enumerating at.

Type: timestamp (allowed formats)
bkdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: bkstart has to be before bkend.
older
List newest first (default). Note: bkstart has to be later than bkend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Implicitní hodnota: older
bkids

List of block IDs to list (optional).

Typ: seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
bkusers

List of users to search for (optional).

Type: list of user names
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
bkip

Get all blocks applying to this IP address or CIDR range, including range blocks. Cannot be used together with bkusers. CIDR ranges broader than IPv4/16 or IPv6/19 are not accepted.

bklimit

The maximum number of blocks to list.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
bkprop

Which properties to get:

id
Adds the ID of the block.
user
Adds the username of the blocked user.
userid
Adds the user ID of the blocked user.
by
Adds the username of the blocking user.
byid
Adds the user ID of the blocking user.
timestamp
Adds the timestamp of when the block was given.
expiry
Adds the timestamp of when the block expires.
reason
Adds the reason given for the block.
range
Adds the range of IP addresses affected by the block.
flags
Tags the ban with (autoblock, anononly, etc.).
Hodnoty (oddělené |): id, user, userid, by, byid, timestamp, expiry, reason, range, flags
Implicitní hodnota: id|user|by|timestamp|expiry|reason|flags
bkshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only indefinite blocks on IP addresses, set bkshow=ip|!temp.

Hodnoty (oddělené |): account, !account, temp, !temp, ip, !ip, range, !range
bkcontinue

When more results are available, use this to continue.

list=categorymembers (cm)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Seznam všech stránek v dané kategorii.

Parametry:
cmtitle

Which category to enumerate (required). Must include the Kategorie: prefix. Cannot be used together with cmpageid.

cmpageid

Page ID of the category to enumerate. Cannot be used together with cmtitle.

Typ: celé číslo
cmprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
sortkey
Adds the sortkey used for sorting in the category (hexadecimal string).
sortkeyprefix
Adds the sortkey prefix used for sorting in the category (human-readable part of the sortkey).
type
Adds the type that the page has been categorised as (page, subcat or file).
timestamp
Adds the timestamp of when the page was included.
Hodnoty (oddělené |): ids, title, sortkey, sortkeyprefix, type, timestamp
Implicitní hodnota: ids|title
cmnamespace

Only include pages in these namespaces. Note that cmtype=subcat or cmtype=file may be used instead of cmnamespace=14 or 6.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
cmtype

Which type of category members to include. Ignored when cmsort=timestamp is set.

Hodnoty (oddělené |): page, subcat, file
Implicitní hodnota: page|subcat|file
cmcontinue

When more results are available, use this to continue.

cmlimit

Maximální počet stránek k zobrazení.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
cmsort

Property to sort by.

Jedna z následujících hodnot: sortkey, timestamp
Implicitní hodnota: sortkey
cmdir

In which direction to sort.

Jedna z následujících hodnot: asc, desc, ascending, descending, newer, older
Implicitní hodnota: ascending
cmstart

Timestamp to start listing from. Can only be used with cmsort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
cmend

Timestamp to end listing at. Can only be used with cmsort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
cmstarthexsortkey

Sortkey to start listing from, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmendhexsortkey

Sortkey to end listing at, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmstartsortkeyprefix

Sortkey prefix to start listing from. Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmstarthexsortkey.

cmendsortkeyprefix

Sortkey prefix to end listing before (not at; if this value occurs it will not be included!). Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmendhexsortkey.

cmstartsortkey
Zastaralý.

Use cmstarthexsortkey instead.

cmendsortkey
Zastaralý.

Use cmendhexsortkey instead.

Příklady:
Zobrazit prvních 10 stránek v Category:Physics
api.php?action=query&list=categorymembers&cmtitle=Category:Physics [open in sandbox]
Získat informace o prvních 10 stránkách v Category:Physics.
api.php?action=query&generator=categorymembers&gcmtitle=Category:Physics&prop=info [open in sandbox]

list=deletedrevs (dr)

 • Tento modul je zastaralý.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

List deleted revisions.

Operates in three modes:

 1. List deleted revisions for the given titles, sorted by timestamp.
 2. List deleted contributions for the given user, sorted by timestamp (no titles specified).
 3. List all deleted revisions in the given namespace, sorted by title and timestamp (no titles specified, druser not set).

Certain parameters only apply to some modes and are ignored in others.

Parametry:
drstart

The timestamp to start enumerating from.

Modes: 1, 2
Type: timestamp (allowed formats)
drend

The timestamp to stop enumerating at.

Modes: 1, 2
Type: timestamp (allowed formats)
drdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drstart has to be before drend.
older
List newest first (default). Note: drstart has to be later than drend.
Modes: 1, 3
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Implicitní hodnota: older
drfrom

Start listing at this title.

Mode: 3
drto

Stop listing at this title.

Mode: 3
drprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Mode: 3
drunique

List only one revision for each page.

Mode: 3
Typ: boolean (podrobnosti)
drnamespace

Zahrnout pouze stránky z tohoto jmenného prostoru.

Mode: 3
Jedna z následujících hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Implicitní hodnota: 0
drtag

Only list revisions tagged with this tag.

druser

Only list revisions by this user.

Type: user name
drexcludeuser

Nezahrnovat revize od tohoto uživatele.

Type: user name
drprop

Which properties to get:

revid
Adds the revision ID of the deleted revision.
parentid
Adds the revision ID of the previous revision to the page.
user
Adds the user who made the revision.
userid
Adds the ID of the user who made the revision.
comment
Adds the comment of the revision.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the revision.
minor
Tags if the revision is minor.
len
Adds the length (bytes) of the revision.
sha1
Adds the SHA-1 (base 16) of the revision.
content
Adds the content of the revision.
token
Deprecated. Gives the edit token.
tags
Tags for the revision.
Hodnoty (oddělené |): revid, parentid, user, userid, comment, parsedcomment, minor, len, sha1, content, token, tags
Implicitní hodnota: user|comment
drlimit

Maximální počet revizí k zobrazení.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
drcontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklady:
List the last deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content (mode 1).
api.php?action=query&list=deletedrevs&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drprop=user|comment|content [open in sandbox]
List the last 50 deleted contributions by Bob (mode 2).
api.php?action=query&list=deletedrevs&druser=Bob&drlimit=50 [open in sandbox]
List the first 50 deleted revisions in the main namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50 [open in sandbox]
List the first 50 deleted pages in the Diskuse namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50&drnamespace=1&drunique= [open in sandbox]

list=embeddedin (ei)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Find all pages that embed (transclude) the given title.

Parametry:
eititle

Title to search. Cannot be used together with eipageid.

eipageid

Page ID to search. Cannot be used together with eititle.

Typ: celé číslo
eicontinue

When more results are available, use this to continue.

einamespace

The namespace to enumerate.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
eidir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
eifilterredir

How to filter for redirects.

Jedna z následujících hodnot: all, redirects, nonredirects
Implicitní hodnota: all
eilimit

How many total pages to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
Příklady:
Zobrazit stránky, které obahují Template:Stub.
api.php?action=query&list=embeddedin&eititle=Template:Stub [open in sandbox]
Get information about pages transcluding Template:Stub.
api.php?action=query&generator=embeddedin&geititle=Template:Stub&prop=info [open in sandbox]

list=exturlusage (eu)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Enumerate pages that contain a given URL.

Parametry:
euprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the ID of page.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
url
Adds the URL used in the page.
Hodnoty (oddělené |): ids, title, url
Implicitní hodnota: ids|title|url
euoffset

When more results are available, use this to continue.

Typ: celé číslo
euprotocol

Protocol of the URL. If empty and euquery is set, the protocol is http. Leave both this and euquery empty to list all external links.

Jedna z následujících hodnot: Může být prázdné nebo bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
Implicitní hodnota: (prázdné)
euquery

Search string without protocol. See Special:LinkSearch. Leave empty to list all external links.

eunamespace

The page namespaces to enumerate.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
eulimit

How many pages to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
euexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Typ: boolean (podrobnosti)

list=filearchive (fa)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Enumerate all deleted files sequentially.

Parametry:
fafrom

The image title to start enumerating from.

fato

The image title to stop enumerating at.

faprefix

Search for all image titles that begin with this value.

fadir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
fasha1

SHA1 hash of image. Overrides fasha1base36.

fasha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

faprop

Which image information to get:

sha1
Adds SHA-1 hash for the image.
timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds user who uploaded the image version.
size
Adds the size of the image in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
description
Adds description of the image version.
parseddescription
Parse the description of the version.
mime
Adds MIME of the image.
mediatype
Adds the media type of the image.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the image.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
Hodnoty (oddělené |): sha1, timestamp, user, size, dimensions, description, parseddescription, mime, mediatype, metadata, bitdepth, archivename
Implicitní hodnota: timestamp
falimit

How many images to return in total.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
facontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklad:
Zobrazit seznam všech smazaných souborů.
api.php?action=query&list=filearchive [open in sandbox]

list=imageusage (iu)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Find all pages that use the given image title.

Parametry:
iutitle

Title to search. Cannot be used together with iupageid.

iupageid

Page ID to search. Cannot be used together with iutitle.

Typ: celé číslo
iucontinue

When more results are available, use this to continue.

iunamespace

The namespace to enumerate.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
iudir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
iufilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when iuredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Jedna z následujících hodnot: all, redirects, nonredirects
Implicitní hodnota: all
iulimit

How many total pages to return. If iuredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * iulimit results may be returned).

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
iuredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Typ: boolean (podrobnosti)
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Find all pages that link to the given interwiki link.

Can be used to find all links with a prefix, or all links to a title (with a given prefix). Using neither parameter is effectively "all interwiki links".

Parametry:
iwblprefix

Prefix pro interwiki

iwbltitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwblblprefix.

iwblcontinue

When more results are available, use this to continue.

iwbllimit

How many total pages to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
iwblprop

Which properties to get:

iwprefix
Adds the prefix of the interwiki.
iwtitle
Adds the title of the interwiki.
Hodnoty (oddělené |): iwprefix, iwtitle
Implicitní hodnota: (prázdné)
iwbldir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Find all pages that link to the given language link.

Can be used to find all links with a language code, or all links to a title (with a given language). Using neither parameter is effectively "all language links".

Note that this may not consider language links added by extensions.

Parametry:
lbllang

Jazyk pro jazykový odkaz.

lbltitle

Language link to search for. Must be used with lbllang.

lblcontinue

When more results are available, use this to continue.

lbllimit

How many total pages to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
lblprop

Which properties to get:

lllang
Adds the language code of the language link.
lltitle
Adds the title of the language link.
Hodnoty (oddělené |): lllang, lltitle
Implicitní hodnota: (prázdné)
lbldir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending

list=logevents (le)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Get events from logs.

Parametry:
leprop

Which properties to get:

ids
Adds the ID of the log event.
title
Adds the title of the page for the log event.
type
Adds the type of log event.
user
Adds the user responsible for the log event.
userid
Adds the user ID who was responsible for the log event.
timestamp
Adds the timestamp for the log event.
comment
Adds the comment of the log event.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the log event.
details
Lists additional details about the log event.
tags
Lists tags for the log event.
Hodnoty (oddělené |): ids, title, type, user, userid, timestamp, comment, parsedcomment, details, tags
Implicitní hodnota: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
letype

Filter log entries to only this type.

Jedna z následujících hodnot: Může být prázdné nebo renameuser, block, protect, rights, delete, upload, move, import, patrol, merge, suppress, tag, managetags, contentmodel, newusers
leaction

Filter log actions to only this action. Overrides letype. In the list of possible values, values with the asterisk wildcard such as action/* can have different strings after the slash (/).

Jedna z následujících hodnot: renameuser/renameuser, block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, contentmodel/new, delete/delete, delete/event, delete/restore, delete/revision, import/interwiki, import/upload, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, move/move, move/move_redir, patrol/patrol, patrol/autopatrol, protect/modify, protect/move_prot, protect/protect, protect/unprotect, rights/autopromote, rights/rights, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/reblock, suppress/revision, tag/update, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload, newusers/newusers, newusers/create, newusers/create2, newusers/byemail, newusers/autocreate
lestart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
leend

The timestamp to end enumerating.

Type: timestamp (allowed formats)
ledir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: lestart has to be before leend.
older
List newest first (default). Note: lestart has to be later than leend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Implicitní hodnota: older
leuser

Filter entries to those made by the given user.

Type: user name
letitle

Filter entries to those related to a page.

lenamespace

Filter entries to those in the given namespace.

Jedna z následujících hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
leprefix

Filter entries that start with this prefix.

letag

Only list event entries tagged with this tag.

lelimit

How many total event entries to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
lecontinue

When more results are available, use this to continue.

list=mystashedfiles (msf)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Get a list of files in the current user's upload stash.

Parametry:
msfprop

Which properties to fetch for the files.

size
Fetch the file size and image dimensions.
type
Fetch the file's MIME type and media type.
Hodnoty (oddělené |): size, type
Implicitní hodnota: (prázdné)
msflimit

How many files to get.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
msfcontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklad:
Get the filekey, file size, and pixel size of files in the current user's upload stash.
api.php?action=query&list=mystashedfiles&msfprop=size [open in sandbox]

list=pagepropnames (ppn)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

List all page property names in use on the wiki.

Parametry:
ppncontinue

When more results are available, use this to continue.

ppnlimit

The maximum number of names to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
Příklad:
Get first 10 property names.
api.php?action=query&list=pagepropnames [open in sandbox]

list=pageswithprop (pwp)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

List all pages using a given page property.

Parametry:
pwppropname

Page property for which to enumerate pages (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use).

Tento parametr je povinný.
pwpprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
value
Adds the value of the page property.
Hodnoty (oddělené |): ids, title, value
Implicitní hodnota: ids|title
pwpcontinue

When more results are available, use this to continue.

pwplimit

The maximum number of pages to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
pwpdir

In which direction to sort.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending

list=prefixsearch (ps)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Perform a prefix search for page titles.

Despite the similarity in names, this module is not intended to be equivalent to Special:PrefixIndex; for that, see action=query&list=allpages with the apprefix parameter. The purpose of this module is similar to action=opensearch: to take user input and provide the best-matching titles. Depending on the search engine backend, this might include typo correction, redirect avoidance, or other heuristics.

Parametry:
pssearch

Search string.

Tento parametr je povinný.
psnamespace

Namespaces to search.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Implicitní hodnota: 0
pslimit

Maximum number of results to return.

Není dovoleno více než 100 (200 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
psoffset

Number of results to skip.

Typ: celé číslo
Implicitní hodnota: 0
Příklad:
Search for page titles beginning with meaning.
api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning [open in sandbox]

list=protectedtitles (pt)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

List all titles protected from creation.

Parametry:
ptnamespace

Only list titles in these namespaces.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
ptlevel

Only list titles with these protection levels.

Hodnoty (oddělené |): autoconfirmed, sysop
ptlimit

How many total pages to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
ptdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ptstart has to be before ptend.
older
List newest first (default). Note: ptstart has to be later than ptend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Implicitní hodnota: older
ptstart

Start listing at this protection timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
ptend

Stop listing at this protection timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
ptprop

Which properties to get:

timestamp
Adds the timestamp of when protection was added.
user
Adds the user that added the protection.
userid
Adds the user ID that added the protection.
comment
Adds the comment for the protection.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the protection.
expiry
Adds the timestamp of when the protection will be lifted.
level
Adds the protection level.
Hodnoty (oddělené |): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, expiry, level
Implicitní hodnota: timestamp|level
ptcontinue

When more results are available, use this to continue.

list=querypage (qp)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Get a list provided by a QueryPage-based special page.

Parametry:
qppage

The name of the special page. Note, this is case sensitive.

Tento parametr je povinný.
Jedna z následujících hodnot: Ancientpages, BrokenRedirects, Deadendpages, DoubleRedirects, ListDuplicatedFiles, Listredirects, Lonelypages, Longpages, MediaStatistics, Mostcategories, Mostimages, Mostinterwikis, Mostlinkedcategories, Mostlinkedtemplates, Mostlinked, Mostrevisions, Fewestrevisions, Shortpages, Uncategorizedcategories, Uncategorizedpages, Uncategorizedimages, Uncategorizedtemplates, Unusedcategories, Unusedimages, Wantedcategories, Wantedfiles, Wantedpages, Wantedtemplates, Unwatchedpages, Unusedtemplates, Withoutinterwiki
qpoffset

When more results are available, use this to continue.

Typ: celé číslo
Implicitní hodnota: 0
qplimit

Number of results to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10

list=random (rn)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Get a set of random pages.

Pages are listed in a fixed sequence, only the starting point is random. This means that if, for example, Main Page is the first random page in the list, List of fictional monkeys will always be second, List of people on stamps of Vanuatu third, etc.

Parametry:
rnnamespace

Return pages in these namespaces only.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
rnfilterredir

How to filter for redirects.

Jedna z následujících hodnot: all, redirects, nonredirects
Implicitní hodnota: nonredirects
rnredirect
Zastaralý.

Use rnfilterredir=redirects instead.

Typ: boolean (podrobnosti)
rnlimit

Limit how many random pages will be returned.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 1
rncontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklady:
Return two random pages from the main namespace.
api.php?action=query&list=random&rnnamespace=0&rnlimit=2 [open in sandbox]
Return page info about two random pages from the main namespace.
api.php?action=query&generator=random&grnnamespace=0&grnlimit=2&prop=info [open in sandbox]

list=recentchanges (rc)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Enumerate recent changes.

Parametry:
rcstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
rcend

The timestamp to end enumerating.

Type: timestamp (allowed formats)
rcdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rcstart has to be before rcend.
older
List newest first (default). Note: rcstart has to be later than rcend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Implicitní hodnota: older
rcnamespace

Filter changes to only these namespaces.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
rcuser

Only list changes by this user.

Type: user name
rcexcludeuser

Nezobrazovat změny od tohoto uživatele.

Type: user name
rctag

Only list changes tagged with this tag.

rcprop

Include additional pieces of information:

user
Adds the user responsible for the edit and tags if they are an IP.
userid
Adds the user ID responsible for the edit.
comment
Adds the comment for the edit.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the edit.
flags
Adds flags for the edit.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
title
Adds the page title of the edit.
ids
Adds the page ID, recent changes ID and the new and old revision ID.
sizes
Adds the new and old page length in bytes.
redirect
Tags edit if page is a redirect.
patrolled
Tags patrollable edits as being patrolled or unpatrolled.
loginfo
Adds log information (log ID, log type, etc) to log entries.
tags
Lists tags for the entry.
sha1
Adds the content checksum for entries associated with a revision.
Hodnoty (oddělené |): user, userid, comment, parsedcomment, flags, timestamp, title, ids, sizes, redirect, patrolled, loginfo, tags, sha1
Implicitní hodnota: title|timestamp|ids
rctoken
Zastaralý.

Use action=query&meta=tokens instead.

Hodnoty (oddělené |): patrol
rcshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set rcshow=minor|!anon.

Hodnoty (oddělené |): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, redirect, !redirect, patrolled, !patrolled, unpatrolled
rclimit

How many total changes to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
rctype

Which types of changes to show.

Hodnoty (oddělené |): edit, new, log, external, categorize
Implicitní hodnota: edit|new|log|categorize
rctoponly

Only list changes which are the latest revision.

Typ: boolean (podrobnosti)
rccontinue

When more results are available, use this to continue.

rcgeneraterevisions

When being used as a generator, generate revision IDs rather than titles. Recent change entries without associated revision IDs (e.g. most log entries) will generate nothing.

Typ: boolean (podrobnosti)

list=search (sr)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Perform a full text search.

Parametry:
srsearch

Search for page titles or content matching this value. You can use the search string to invoke special search features, depending on what the wiki's search backend implements.

Tento parametr je povinný.
srnamespace

Search only within these namespaces.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Implicitní hodnota: 0
srwhat

Which type of search to perform.

Jedna z následujících hodnot: title, text, nearmatch
srinfo

Which metadata to return.

Hodnoty (oddělené |): totalhits, suggestion, rewrittenquery
Implicitní hodnota: totalhits|suggestion|rewrittenquery
srprop

Which properties to return:

size
Adds the size of the page in bytes.
wordcount
Adds the word count of the page.
timestamp
Adds the timestamp of when the page was last edited.
snippet
Adds a parsed snippet of the page.
titlesnippet
Adds a parsed snippet of the page title.
redirecttitle
Adds the title of the matching redirect.
redirectsnippet
Adds a parsed snippet of the redirect title.
sectiontitle
Adds the title of the matching section.
sectionsnippet
Adds a parsed snippet of the matching section title.
isfilematch
Adds a boolean indicating if the search matched file content.
categorysnippet
Adds a parsed snippet of the matching category.
score
Deprecated and ignored.
hasrelated
Deprecated and ignored.
Hodnoty (oddělené |): size, wordcount, timestamp, snippet, titlesnippet, redirecttitle, redirectsnippet, sectiontitle, sectionsnippet, isfilematch, categorysnippet, score, hasrelated
Implicitní hodnota: size|wordcount|timestamp|snippet
sroffset

When more results are available, use this to continue.

Typ: celé číslo
Implicitní hodnota: 0
srlimit

How many total pages to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
srinterwiki

Include interwiki results in the search, if available.

Typ: boolean (podrobnosti)
srenablerewrites

Enable internal query rewriting. Some search backends can rewrite the query into one its thinks gives better results, such as correcting spelling errors.

Typ: boolean (podrobnosti)

list=tags (tg)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

List change tags.

Parametry:
tgcontinue

When more results are available, use this to continue.

tglimit

The maximum number of tags to list.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
tgprop

Which properties to get:

name
Adds name of tag.
displayname
Adds system message for the tag.
description
Adds description of the tag.
hitcount
Adds the number of revisions and log entries that have this tag.
defined
Indicate whether the tag is defined.
source
Gets the sources of the tag, which may include extension for extension-defined tags and manual for tags that may be applied manually by users.
active
Whether the tag is still being applied.
Hodnoty (oddělené |): name, displayname, description, hitcount, defined, source, active
Implicitní hodnota: name

list=usercontribs (uc)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Get all edits by a user.

Parametry:
uclimit

The maximum number of contributions to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
ucstart

The start timestamp to return from.

Type: timestamp (allowed formats)
ucend

The end timestamp to return to.

Type: timestamp (allowed formats)
uccontinue

When more results are available, use this to continue.

ucuser

The users to retrieve contributions for.

Type: list of user names
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
ucuserprefix

Retrieve contributions for all users whose names begin with this value. Overrides ucuser.

ucdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ucstart has to be before ucend.
older
List newest first (default). Note: ucstart has to be later than ucend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Implicitní hodnota: older
ucnamespace

Only list contributions in these namespaces.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
ucprop

Include additional pieces of information:

ids
Adds the page ID and revision ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
timestamp
Adds the timestamp of the edit.
comment
Adds the comment of the edit.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the edit.
size
Adds the new size of the edit.
sizediff
Adds the size delta of the edit against its parent.
flags
Adds flags of the edit.
patrolled
Tags patrolled edits.
tags
Lists tags for the edit.
Hodnoty (oddělené |): ids, title, timestamp, comment, parsedcomment, size, sizediff, flags, patrolled, tags
Implicitní hodnota: ids|title|timestamp|comment|size|flags
ucshow

Show only items that meet these criteria, e.g. non minor edits only: ucshow=!minor.

If ucshow=patrolled or ucshow=!patrolled is set, revisions older than $wgRCMaxAge (7776000 seconds) won't be shown.

Hodnoty (oddělené |): minor, !minor, patrolled, !patrolled, top, !top, new, !new
uctag

Only list revisions tagged with this tag.

uctoponly
Zastaralý.

Only list changes which are the latest revision.

Typ: boolean (podrobnosti)
Příklady:
Zobrazit příspěvky uživatele Příklad
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuser=Example [open in sandbox]
Show contributions from all IP addresses with prefix 192.0.2..
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuserprefix=192.0.2. [open in sandbox]

list=users (us)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Get information about a list of users.

Parametry:
usprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Tags if the user is blocked, by whom, and for what reason.
groups
Lists all the groups each user belongs to.
implicitgroups
Lists all the groups a user is automatically a member of.
rights
Lists all the rights each user has.
editcount
Adds the user's edit count.
registration
Adds the user's registration timestamp.
emailable
Tags if the user can and wants to receive email through Special:Emailuser.
gender
Tags the gender of the user. Returns "male", "female", or "unknown".
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
cancreate
Indicates whether an account for valid but unregistered usernames can be created.
Hodnoty (oddělené |): blockinfo, groups, implicitgroups, rights, editcount, registration, emailable, gender, centralids, cancreate
usattachedwiki

With usprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

ususers

A list of users to obtain information for.

Type: list of user names
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
ustoken
Zastaralý.

Use action=query&meta=tokens instead.

Hodnoty (oddělené |): userrights

list=watchlist (wl)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Get recent changes to pages in the current user's watchlist.

Parametry:
wlallrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Typ: boolean (podrobnosti)
wlstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
wlend

The timestamp to end enumerating.

Type: timestamp (allowed formats)
wlnamespace

Filter changes to only the given namespaces.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
wluser

Only list changes by this user.

Type: user name
wlexcludeuser

Don't list changes by this user.

Type: user name
wldir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: wlstart has to be before wlend.
older
List newest first (default). Note: wlstart has to be later than wlend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Implicitní hodnota: older
wllimit

How many total results to return per request.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
wlprop

Which additional properties to get:

ids
Adds revision IDs and page IDs.
title
Adds title of the page.
flags
Adds flags for the edit.
user
Adds the user who made the edit.
userid
Adds user ID of whoever made the edit.
comment
Adds comment of the edit.
parsedcomment
Adds parsed comment of the edit.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
patrol
Tags edits that are patrolled.
sizes
Adds the old and new lengths of the page.
notificationtimestamp
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
loginfo
Adds log information where appropriate.
Hodnoty (oddělené |): ids, title, flags, user, userid, comment, parsedcomment, timestamp, patrol, sizes, notificationtimestamp, loginfo
Implicitní hodnota: ids|title|flags
wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set wlshow=minor|!anon.

Hodnoty (oddělené |): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, unread, !unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
External changes.
categorize
Category membership changes.
Hodnoty (oddělené |): edit, new, log, external, categorize
Implicitní hodnota: edit|new|log|categorize
wlowner

Used along with wltoken to access a different user's watchlist.

Type: user name
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlcontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklady:
List the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist [open in sandbox]
Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [open in sandbox]
Fetch information about all recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [open in sandbox]
Fetch page info for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [open in sandbox]
Fetch revision info for recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [open in sandbox]
List the top revision for recently changed pages on the watchlist of user Example.
api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [open in sandbox]

list=watchlistraw (wr)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul lze využívat jako generátor.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Získat všechny stránky, které jsou aktuálním uživatelem sledovány.

Parametry:
wrcontinue

When more results are available, use this to continue.

wrnamespace

Only list pages in the given namespaces.

Hodnoty (oddělené |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
wrlimit

How many total results to return per request.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
wrprop

Which additional properties to get:

changed
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
Hodnoty (oddělené |): changed
wrshow

Only list items that meet these criteria.

Hodnoty (oddělené |): changed, !changed
wrowner

Used along with wrtoken to access a different user's watchlist.

Type: user name
wrtoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wrdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: wrstart has to be before wrend.
older
List newest first (default). Note: wrstart has to be later than wrend.
Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
wrfromtitle

Title (with namespace prefix) to begin enumerating from.

wrtotitle

Title (with namespace prefix) to stop enumerating at.

Příklady:
Seznam sledovaných stránek uživatele.
api.php?action=query&list=watchlistraw [open in sandbox]
Fetch page info for pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info [open in sandbox]

meta=allmessages (am)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Return messages from this site.

Parametry:
ammessages

Which messages to output. * (default) means all messages.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
Implicitní hodnota: *
amprop

Which properties to get.

Hodnoty (oddělené |): default
amenableparser

Set to enable parser, will preprocess the wikitext of message (substitute magic words, handle templates, etc.).

Typ: boolean (podrobnosti)
amnocontent

If set, do not include the content of the messages in the output.

Typ: boolean (podrobnosti)
amincludelocal

Also include local messages, i.e. messages that don't exist in the software but do exist as a MediaWiki: page. This lists all MediaWiki: pages, so it will also list those that aren't really messages such as Common.js.

Typ: boolean (podrobnosti)
amargs

Arguments to be substituted into message.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
amfilter

Return only messages with names that contain this string.

amcustomised

Return only messages in this customisation state.

Jedna z následujících hodnot: all, modified, unmodified
Implicitní hodnota: all
amlang

Return messages in this language.

amfrom

Return messages starting at this message.

amto

Return messages ending at this message.

amtitle

Page name to use as context when parsing message (for amenableparser option).

amprefix

Return messages with this prefix.

meta=authmanagerinfo (ami)

Retrieve information about the current authentication status.

Parametry:
amisecuritysensitiveoperation

Test whether the user's current authentication status is sufficient for the specified security-sensitive operation.

amirequestsfor

Fetch information about the authentication requests needed for the specified authentication action.

Jedna z následujících hodnot: login, login-continue, create, create-continue, link, link-continue, change, remove, unlink
amimergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Typ: boolean (podrobnosti)
amimessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z následujících hodnot: html, wikitext, raw, none
Implicitní hodnota: wikitext
Příklady:
Fetch the requests that may be used when beginning a login.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login [open in sandbox]
Fetch the requests that may be used when beginning a login, with form fields merged.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login&amimergerequestfields=1 [open in sandbox]
Test whether authentication is sufficient for action foo.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amisecuritysensitiveoperation=foo [open in sandbox]

meta=filerepoinfo (fri)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Return meta information about image repositories configured on the wiki.

Parametr:
friprop

Which repository properties to get (there may be more available on some wikis):

apiurl
URL to the repository API - helpful for getting image info from the host.
name
The key of the repository - used in e.g. $wgForeignFileRepos and imageinfo return values.
displayname
The human-readable name of the repository wiki.
rooturl
Root URL for image paths.
local
Whether that repository is the local one or not.
Hodnoty (oddělené |): name, displayname, rootUrl, local, url, thumbUrl, initialCapital, scriptDirUrl, scriptExtension, favicon, canUpload
Implicitní hodnota: name|displayname|rootUrl|local|url|thumbUrl|initialCapital|scriptDirUrl|scriptExtension|favicon|canUpload
Příklad:
Získat informace o souborových repozitářích.
api.php?action=query&meta=filerepoinfo&friprop=apiurl|name|displayname [open in sandbox]

meta=siteinfo (si)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Return general information about the site.

Parametry:
siprop

Which information to get:

general
Overall system information.
namespaces
List of registered namespaces and their canonical names.
namespacealiases
List of registered namespace aliases.
specialpagealiases
List of special page aliases.
magicwords
List of magic words and their aliases.
interwikimap
Returns interwiki map (optionally filtered, optionally localised by using siinlanguagecode).
dbrepllag
Returns database server with the highest replication lag.
statistics
Returns site statistics.
usergroups
Returns user groups and the associated permissions.
libraries
Returns libraries installed on the wiki.
extensions
Returns extensions installed on the wiki.
fileextensions
Returns list of file extensions (file types) allowed to be uploaded.
rightsinfo
Returns wiki rights (license) information if available.
restrictions
Returns information on available restriction (protection) types.
languages
Returns a list of languages MediaWiki supports (optionally localised by using siinlanguagecode).
skins
Returns a list of all enabled skins (optionally localised by using siinlanguagecode, otherwise in the content language).
extensiontags
Returns a list of parser extension tags.
functionhooks
Returns a list of parser function hooks.
showhooks
Returns a list of all subscribed hooks (contents of $wgHooks).
variables
Returns a list of variable IDs.
protocols
Returns a list of protocols that are allowed in external links.
defaultoptions
Returns the default values for user preferences.
uploaddialog
Returns the upload dialog configuration.
Hodnoty (oddělené |): general, namespaces, namespacealiases, specialpagealiases, magicwords, interwikimap, dbrepllag, statistics, usergroups, libraries, extensions, fileextensions, rightsinfo, restrictions, languages, skins, extensiontags, functionhooks, showhooks, variables, protocols, defaultoptions, uploaddialog
Implicitní hodnota: general
sifilteriw

Return only local or only nonlocal entries of the interwiki map.

Jedna z následujících hodnot: local, !local
sishowalldb

List all database servers, not just the one lagging the most.

Typ: boolean (podrobnosti)
sinumberingroup

Lists the number of users in user groups.

Typ: boolean (podrobnosti)
siinlanguagecode

Language code for localised language names (best effort) and skin names.

meta=tokens

Gets tokens for data-modifying actions.

Parametr:
type

Types of token to request.

Hodnoty (oddělené |): createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
Implicitní hodnota: csrf
Příklady:
Retrieve a csrf token (the default).
api.php?action=query&meta=tokens [open in sandbox]
Retrieve a watch token and a patrol token.
api.php?action=query&meta=tokens&type=watch|patrol [open in sandbox]

meta=userinfo (ui)

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Get information about the current user.

Parametry:
uiprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Tags if the current user is blocked, by whom, and for what reason.
hasmsg
Adds a tag messages if the current user has pending messages.
groups
Lists all the groups the current user belongs to.
implicitgroups
Lists all the groups the current user is automatically a member of.
rights
Lists all the rights the current user has.
changeablegroups
Lists the groups the current user can add to and remove from.
options
Lists all preferences the current user has set.
preferencestoken
Deprecated. Get a token to change current user's preferences.
editcount
Adds the current user's edit count.
ratelimits
Lists all rate limits applying to the current user.
email
Adds the user's email address and email authentication date.
realname
Adds the user's real name.
acceptlang
Echoes the Accept-Language header sent by the client in a structured format.
registrationdate
Adds the user's registration date.
unreadcount
Adds the count of unread pages on the user's watchlist (maximum 999; returns 1000+ if more).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
Hodnoty (oddělené |): blockinfo, hasmsg, groups, implicitgroups, rights, changeablegroups, options, preferencestoken, editcount, ratelimits, email, realname, acceptlang, registrationdate, unreadcount, centralids
uiattachedwiki

With uiprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

Příklady:
Get information about the current user.
api.php?action=query&meta=userinfo [open in sandbox]
Get additional information about the current user.
api.php?action=query&meta=userinfo&uiprop=blockinfo|groups|rights|hasmsg [open in sandbox]

action=removeauthenticationdata

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Remove authentication data for the current user.

Parametry:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=remove.

Tento parametr je povinný.
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
Příklad:
Attempt to remove the current user's data for FooAuthenticationRequest.
api.php?action=removeauthenticationdata&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [open in sandbox]

action=resetpassword

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Send a password reset email to a user.

Parametry:
user

User being reset.

Type: user name
email

Email address of the user being reset.

capture

Return the temporary passwords that were sent. Requires the passwordreset user right.

Typ: boolean (podrobnosti)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
Příklady:
Send a password reset email to user Example.
api.php?action=resetpassword&user=Example&token=123ABC [open in sandbox]
Send a password reset email for all users with email address user@example.com.
api.php?action=resetpassword&user=user@example.com&token=123ABC [open in sandbox]

action=revisiondelete

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Delete and undelete revisions.

Parametry:
type

Type of revision deletion being performed.

Tento parametr je povinný.
Jedna z následujících hodnot: revision, archive, oldimage, filearchive, logging
target

Page title for the revision deletion, if required for the type.

ids

Identifiers for the revisions to be deleted.

Tento parametr je povinný.
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
hide

What to hide for each revision.

Hodnoty (oddělené |): content, comment, user
show

What to unhide for each revision.

Hodnoty (oddělené |): content, comment, user
suppress

Whether to suppress data from administrators as well as others.

Jedna z následujících hodnot: yes, no, nochange
Implicitní hodnota: nochange
reason

Reason for the deletion or undeletion.

token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.

action=rollback

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Undo the last edit to the page.

If the last user who edited the page made multiple edits in a row, they will all be rolled back.

Parametry:
title

Title of the page to roll back. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to roll back. Cannot be used together with title.

Typ: celé číslo
tags

Tags to apply to the rollback.

Hodnoty (oddělené |):
user

Name of the user whose edits are to be rolled back.

Tento parametr je povinný.
Type: user name
summary

Custom edit summary. If empty, default summary will be used.

Implicitní hodnota: (prázdné)
markbot

Mark the reverted edits and the revert as bot edits.

Typ: boolean (podrobnosti)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z následujících hodnot: watch, unwatch, preferences, nochange
Implicitní hodnota: preferences
token

Token typu „rollback“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Tento parametr je povinný.
Příklady:
Roll back the last edits to page Main Page by user Example.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=Example&token=123ABC [open in sandbox]
Roll back the last edits to page Main Page by IP user 192.0.2.5 with summary Reverting vandalism, and mark those edits and the revert as bot edits.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=192.0.2.5&token=123ABC&summary=Reverting%20vandalism&markbot=1 [open in sandbox]

action=rsd

(main | rsd)

Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.

Příklad:
Export the RSD schema.
api.php?action=rsd [open in sandbox]

action=setnotificationtimestamp

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Update the notification timestamp for watched pages.

This affects the highlighting of changed pages in the watchlist and history, and the sending of email when the "Poslat e-mail při změnách stránky" preference is enabled.

Parametry:
entirewatchlist

Work on all watched pages.

Typ: boolean (podrobnosti)
timestamp

Timestamp to which to set the notification timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
torevid

Revision to set the notification timestamp to (one page only).

Typ: celé číslo
newerthanrevid

Revision to set the notification timestamp newer than (one page only).

Typ: celé číslo
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
pageids

A list of page IDs to work on.

Typ: seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
revids

A list of revision IDs to work on.

Typ: seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

Jedna z následujících hodnot: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Typ: boolean (podrobnosti)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.

Typ: boolean (podrobnosti)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
Příklady:
Reset the notification status for the entire watchlist.
api.php?action=setnotificationtimestamp&entirewatchlist=&token=123ABC [open in sandbox]
Reset the notification status for Main page.
api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&token=123ABC [open in sandbox]
Set the notification timestamp for Main page so all edits since 1 January 2012 are unviewed.
api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&timestamp=2012-01-01T00:00:00Z&token=123ABC [open in sandbox]
Reset the notification status for pages in the Uživatel namespace.
api.php?action=setnotificationtimestamp&generator=allpages&gapnamespace=2&token=123ABC [open in sandbox]

action=stashedit

 • Tento modul je interní nebo nestabilní. Jeho funkčnost se může bez předchozího upozornění změnit.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Prepare an edit in shared cache.

This is intended to be used via AJAX from the edit form to improve the performance of the page save.

Parametry:
title

Title of the page being edited.

Tento parametr je povinný.
section

Section number. 0 for the top section, new for a new section.

sectiontitle

The title for a new section.

text

Page content.

Tento parametr je povinný.
contentmodel

Content model of the new content.

Tento parametr je povinný.
Jedna z následujících hodnot: wikitext, javascript, json, css, text
contentformat

Content serialization format used for the input text.

Tento parametr je povinný.
Jedna z následujících hodnot: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
baserevid

Revision ID of the base revision.

Tento parametr je povinný.
Typ: celé číslo
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.

action=tag

(main | tag)
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Add or remove change tags from individual revisions or log entries.

Parametry:
rcid

One or more recent changes IDs from which to add or remove the tag.

Typ: seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
revid

One or more revision IDs from which to add or remove the tag.

Typ: seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
logid

One or more log entry IDs from which to add or remove the tag.

Typ: seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
add

Tags to add. Only manually defined tags can be added.

Hodnoty (oddělené |):
remove

Tags to remove. Only tags that are either manually defined or completely undefined can be removed.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
reason

Reason for the change.

Implicitní hodnota: (prázdné)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
Příklady:
Add the vandalism tag to revision ID 123 without specifying a reason
api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC [open in sandbox]
Remove the spam tag from log entry ID 123 with the reason Wrongly applied
api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC [open in sandbox]

action=tokens

 • Tento modul je zastaralý.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Get tokens for data-modifying actions.

This module is deprecated in favor of action=query&meta=tokens.

Parametr:
type

Types of token to request.

Hodnoty (oddělené |): block, createaccount, csrf, delete, edit, email, import, login, move, options, patrol, protect, rollback, unblock, userrights, watch
Implicitní hodnota: edit
Příklady:
Retrieve an edit token (the default).
api.php?action=tokens [open in sandbox]
Retrieve an email token and a move token.
api.php?action=tokens&type=email|move [open in sandbox]

action=unblock

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Unblock a user.

Parametry:
id

ID of the block to unblock (obtained through list=blocks). Cannot be used together with user.

Typ: celé číslo
user

Uživatel, IP adresa nebo záběr IP adres k odblokování. Nelze použít dohromady s id.

reason

Reason for unblock.

Implicitní hodnota: (prázdné)
tags

Change tags to apply to the entry in the block log.

Hodnoty (oddělené |):
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.

action=undelete

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Restore revisions of a deleted page.

A list of deleted revisions (including timestamps) can be retrieved through list=deletedrevs, and a list of deleted file IDs can be retrieved through list=filearchive.

Parametry:
title

Title of the page to restore.

Tento parametr je povinný.
reason

Reason for restoring.

Implicitní hodnota: (prázdné)
tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Hodnoty (oddělené |):
timestamps

Timestamps of the revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Type: list of timestamps (allowed formats)
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
fileids

IDs of the file revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Typ: seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z následujících hodnot: watch, unwatch, preferences, nochange
Implicitní hodnota: preferences
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.

action=unlinkaccount

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Remove a linked third-party account from the current user.

Parametry:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=unlink.

Tento parametr je povinný.
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
Příklad:
Attempt to remove the current user's link for the provider associated with FooAuthenticationRequest.
api.php?action=unlinkaccount&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [open in sandbox]

action=upload

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Upload a file, or get the status of pending uploads.

Several methods are available:

 • Upload file contents directly, using the file parameter.
 • Upload the file in pieces, using the filesize, chunk, and offset parameters.
 • Have the MediaWiki server fetch a file from a URL, using the url parameter.
 • Complete an earlier upload that failed due to warnings, using the filekey parameter.

Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending the file.

Parametry:
filename

Target filename.

comment

Upload comment. Also used as the initial page text for new files if text is not specified.

Implicitní hodnota: (prázdné)
tags

Change tags to apply to the upload log entry and file page revision.

Hodnoty (oddělené |):
text

Initial page text for new files.

watch
Zastaralý.

Watch the page.

Typ: boolean (podrobnosti)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z následujících hodnot: watch, preferences, nochange
Implicitní hodnota: preferences
ignorewarnings

Ignore any warnings.

Typ: boolean (podrobnosti)
file

File contents.

Musí se odeslat POST požadavkem jako načítaný soubor pomocí multipart/form-data.
url

URL to fetch the file from.

filekey

Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.

sessionkey
Zastaralý.

Same as filekey, maintained for backward compatibility.

stash

If set, the server will stash the file temporarily instead of adding it to the repository.

Typ: boolean (podrobnosti)
filesize

Filesize of entire upload.

Hodnota musí ležet mezi 0 a 104 857 600.
Typ: celé číslo
offset

Offset of chunk in bytes.

Hodnota nesmí být nižší než 0.
Typ: celé číslo
chunk

Chunk contents.

Musí se odeslat POST požadavkem jako načítaný soubor pomocí multipart/form-data.
async

Make potentially large file operations asynchronous when possible.

Typ: boolean (podrobnosti)
checkstatus

Only fetch the upload status for the given file key.

Typ: boolean (podrobnosti)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.

action=userrights

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Change a user's group membership.

Parametry:
user

User name.

Type: user name
userid

User ID.

Typ: celé číslo
add

Add the user to these groups.

Hodnoty (oddělené |): bot, sysop, bureaucrat, oversight
remove

Remove the user from these groups.

Hodnoty (oddělené |): bot, sysop, bureaucrat, oversight
reason

Reason for the change.

Implicitní hodnota: (prázdné)
token

Token typu „userrights“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Tento parametr je povinný.
Příklady:
Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [open in sandbox]
Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [open in sandbox]

action=watch

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
 • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Add or remove pages from the current user's watchlist.

Parametry:
title
Zastaralý.

The page to (un)watch. Use titles instead.

unwatch

If set the page will be unwatched rather than watched.

Typ: boolean (podrobnosti)
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
pageids

A list of page IDs to work on.

Typ: seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
revids

A list of revision IDs to work on.

Typ: seznam celých čísel
Hodnoty oddělujte pomocí |. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

Jedna z následujících hodnot: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Typ: boolean (podrobnosti)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.

Typ: boolean (podrobnosti)
token

Token typu „watch“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.

format=json

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Vypisuje data ve formátu JSON.

Parametry:
callback

Pokud je uvedeno, obalí výstup do zadaného volání funkce. Z bezpečnostních důvodů budou omezena všechna data specifická pro uživatele.

utf8

Pokud je uvedeno, bude většina ne-ASCII znaků (ale ne všechny) kódována v UTF-8 místo nahrazení hexadecimálními escape sekvencemi. Implicitní chování, pokud není formatversion nastaveno na 1.

Typ: boolean (podrobnosti)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Typ: boolean (podrobnosti)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z následujících hodnot: 1, 2, latest
Implicitní hodnota: 1

format=jsonfm

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Vypisuje data ve formátu JSON (v čitelné HTML podobě).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Typ: boolean (podrobnosti)
callback

Pokud je uvedeno, obalí výstup do zadaného volání funkce. Z bezpečnostních důvodů budou omezena všechna data specifická pro uživatele.

utf8

Pokud je uvedeno, bude většina ne-ASCII znaků (ale ne všechny) kódována v UTF-8 místo nahrazení hexadecimálními escape sekvencemi. Implicitní chování, pokud není formatversion nastaveno na 1.

Typ: boolean (podrobnosti)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Typ: boolean (podrobnosti)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z následujících hodnot: 1, 2, latest
Implicitní hodnota: 1

format=none

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Nevypisuje nic.

format=php

(main | php)
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Vypisuje data v serializačním formátu PHP.

Parametr:
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z následujících hodnot: 1, 2, latest
Implicitní hodnota: 1

format=phpfm

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Vypisuje data v serializačním formátu PHP (v čitelné HTML podobě).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Typ: boolean (podrobnosti)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z následujících hodnot: 1, 2, latest
Implicitní hodnota: 1

format=rawfm

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Data včetně ladicích prvků vypisuje ve formátu JSON (v čitelné HTML podobě).

Parametr:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Typ: boolean (podrobnosti)

format=xml

(main | xml)
 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Vypisuje data ve formátu XML.

Parametry:
xslt

Pokud je uvedeno, přidá uvedenou stránku jako stylopis XSL. Hodnotou musí být název stránky ve jmenném prostoru MediaWiki, jejíž název končí na .xsl.

includexmlnamespace

Pokud je uvedeno, přidá jmenný prostor XML.

Typ: boolean (podrobnosti)

format=xmlfm

 • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
 • Zdroj: MediaWiki
 • Licence: GPL-2.0+

Vypisuje data ve formátu XML (v čitelné HTML podobě).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Typ: boolean (podrobnosti)
xslt

Pokud je uvedeno, přidá uvedenou stránku jako stylopis XSL. Hodnotou musí být název stránky ve jmenném prostoru MediaWiki, jejíž název končí na .xsl.

includexmlnamespace

Pokud je uvedeno, přidá jmenný prostor XML.

Typ: boolean (podrobnosti)

Datové typy

Některé typy parametrů v API potřebují bližší vysvětlení:

boolean
Booleovské parametry fungují jako zaškrtávací políčka v HTML: pokud je parametr uveden, bez ohledu na hodnotu, je považován za pravdivý. Pro nepravdivou hodnotu parametr zcela vynechte.
časová značka
Časové značky lze uvádět v několika formátech. Doporučuje se datum a čas podle ISO 8601. Všechny časy jsou v UTC a obsažené časové pásmo je ignorováno.
 • Datum a čas podle ISO 8601, 2001-01-15T14:56:00Z (interpunkce a Z jsou nepovinné)
 • Datum a čas podle ISO 8601 s (ignorovaným) zlomkem sekundy, 2001-01-15T14:56:00.00001Z (pomlčky, dvojtečky a Z jsou nepovinné)
 • Formát MediaWiki, 20010115145600
 • Obecný číselný formát, 2001-01-15 14:56:00 (nepovinné časové pásmo GMT, +## nebo -## se ignoruje)
 • Formát EXIF, 2001:01:15 14:56:00
 • Formát podle RFC 2822 (časové pásmo lze vynechat), Mon, 15 Jan 2001 14:56:00
 • Formát podle RFC 850 (časové pásmo lze vynechat), Monday, 15-Jan-2001 14:56:00
 • Formát podle céčkové funkce ctime, Mon Jan 15 14:56:00 2001
 • Sekundy od 1970-01-01T00:00:00Z jako celé číslo o 1–13 číslicích (s výjimkou 0)
 • Řetězec now

Zásluhy

Vývojáři API:

 • Roan Kattouw (hlavní vývojář září 2007–2009)
 • Viktor Vasiljev
 • Bryan Tong Minh
 • Sam Reed
 • Jurij Astrachan (tvůrce, hlavní vývojář září 2006–září 2007)
 • Brad Jorsch (hlavní vývojář od 2013)

Své komentáře, návrhy či dotazy posílejte na mediawiki-api@lists.wikimedia.org nebo založte chybové hlášení na https://phabricator.wikimedia.org/.