Odpověď z MediaWiki API

Toto je HTML reprezentace formátu JSON. HTML se hodí pro ladění, ale pro aplikační použití je nevhodné.

Pro změnu výstupního formátu uveďte parametr format. Abyste viděli ne-HTML reprezentaci formátu JSON, nastavte format=json.

Více informací najdete v úplné dokumentaci nebo v nápovědě k API.

{
  "batchcomplete": "",
  "query": {
    "pages": {
      "-1": {
        "ns": 0,
        "title": "Main Page",
        "missing": "",
        "contentmodel": "wikitext",
        "pagelanguage": "cs",
        "pagelanguagehtmlcode": "cs",
        "pagelanguagedir": "ltr"
      }
    }
  }
}