Účastník

Verse z 13. 11. 2006, 21:43; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Účastník je termín, jímž komunistický režim nahrazoval do té doby užívaný výraz "strana", který měl zůstat vyhrazen pro označení politické strany.

Dnes jsou proto tyto pojmy chápány jako synonymní, a to jak ve významu strana smlouvy, tak strana sporu nebo řízení.

Účastník je prastarý právní termín. Např. v § 24 odst. 2 ABGB se hovoří o účastníku války. Dále § 5 TZ 1852 definuje účastníky zločinu.

Vizte též