Úřad

Přejít na: navigace, hledání

Úřadem se v českém právu rozumí výhradně správní úřad, proto je užití adjektiva správní nadbytečné. V theorii však může být obsah tohoto pojmu širší a zahrnovat i další orgány veřejné moci, jako např. policii, soudy a církevní nebo vojenské úřady. Podle dřívější úpravy byla úřadem také pošta.