Úřad

Přejít na: navigace, hledání

Úřad (angl. authority) je souhrn kompetencí vyhrazený nějakému vykonavateli. Jedná-li se o veřejnou moc, jedná se o veřejný úřad.

Němčina rozlišuje mezi pojmem Amt a Behörde, např. Finanzamt v. Finanzministerium. Amt je fysické místo, kde se úřad nalézá, např. místnost či budova. Behörde je vlastní úřad, tj. abstraktní pojem. V českém právu se soudy jako úřady neoznačují, takže je tento pojem uměle redukován na výhradně správní úřady. Proto je užití adjektiva správní v českém právu dosud nadbytečné. V theorii však může být obsah tohoto pojmu širší a zahrnovat i další orgány veřejné moci, jako např. policii, soudy a církevní nebo vojenské úřady. Podle dřívější úpravy byla úřadem také pošta.

Úřady se mají psát s malým písmenem, neboť označení úřadu psané s malým písmenem signalisuje, že jde pouze o vyjádření činnosti, které se úřad věnuje.[1]

Vizte též