Úřad vlády České republiky: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
 
d (Kategorie)
Řádka 8: Řádka 8:
 
* [http://psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=793 Sněmovní tisk č. 793]
 
* [http://psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=793 Sněmovní tisk č. 793]
 
* [http://www.mvcr.cz/sbirka/2002/zakon_05.html#castka_84 zákon č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů]
 
* [http://www.mvcr.cz/sbirka/2002/zakon_05.html#castka_84 zákon č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů]
 +
 +
[[Kategorie:Veřejná správa]]

Verse z 30. 9. 2006, 18:56

Úřad vlády České republiky je atypický správní úřad.

Až do 28. května 2002 byl Úřad vlády České republiky normální kanceláří, obdobně jako vládní kanceláře (kanceláře premiérů) jiných zemí. V rámci zřízení státní služby (k jejímuž vzniku dosud nedošlo) byl s okamžitou účinností Úřad vlády České republiky přeměněn na správní úřad. Důvodová zpráva to odůvodnila takto: "Podle dosavadní právní úpravy [§ 28 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (tzv. kompetenční zákon)] není Úřad vlády České republiky ústředním orgánem státní správy, v jehož čele není člen vlády. Jeho právní povaha není jasná. Podle tzv. kompetenčního zákona plní tento úřad úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů. Úřad vlády nedisponuje žádnými výkonnými oprávněními, která však budou při ústředním řízení státní služby nezbytná."

Proti nesystémové přeměně vládní kanceláře na správní úřad nikdo nic nenamítal, a proto byla schválena.

Vnější odkazy