Ústava

Verse z 24. 11. 2005, 09:40; Tomáš Pecina (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Ústava (lat. constitutio, angl. a fr. constitution, něm. Verfassung, Grundgesetz) je základní zákon státu, jímž se stanoví náležitosti státního zřízení, upravuje postavení občanů a zřizují ústavní orgány a vymezují jejich pravomoci. Některé Ústavy (nikoli však česká) obsahují i katalog základních práv; v jiných je tato úprava provedena ve zvláštním právním předpisu, např. v Listině základních práv a svobod.

Ústava bývá až na výjimky (Velká Británie) psaná a většinou i rigidní, tzn. jsou stanovena poměrně přísná pravidla, za nichž lze Ústavu změnit. Některá její ustanovení bývají absolutně rigidní, tzn. nezměnitelná, jiná jsou rigidní relativně, takže procedura jejich změny je přísnější než v případě prostých zákonů, změna však není vyloučena.

Ústavy platné na území České republiky