Ústava

Přejít na: navigace, hledání

Ústava (lat. constitutio, angl. a fr. constitution, něm. Verfassung, Grundgesetz) je základní zákon státu, jímž se stanoví náležitosti státního zřízení, upravuje postavení občanů a zřizují ústavní orgány a vymezují jejich pravomoci.

Některé Ústavy (nikoli však česká) obsahují i katalog základních práv; v jiných je tato úprava provedena zvláštním právním předpisem, např. Listinou základních práv a svobod. Ústava bývá až na výjimky (Velká Británie) psaná a většinou i rigidní, tzn. jsou stanovena poměrně přísná pravidla, za nichž lze Ústavu změnit. Některá její ustanovení bývají absolutně rigidní, tzn. nezměnitelná, jiná jsou rigidní relativně, takže procedura jejich změny je přísnější než v případě prostých zákonů, změna však není vyloučena.

Ústavy platné na území České republiky

 1. vladislavské zřízení zemské z roku 1500
 2. obnovené zřízení zemské z roku 1627
 3. dubnová ústava z roku 1848
 4. březnová ústava z roku 1849
 5. únorová ústava z roku 1861
 6. prosincová ústava z roku 1867
 7. prozatímní ústava z roku 1918
 8. ústava z roku 1920
 9. ústava 9. května z roku 1948
 10. "socialistická" ústava z roku 1960
 11. ústava ČR z roku 1992