Ústava

Přejít na: navigace, hledání

Ústava (lat. constitutio, angl. a fr. constitution, něm. Verfassung, Grundgesetz) je v materiálním smyslu soubor norem, které rozdělují státní moc a stanovují pravomoci nositelů státní moci. Ve formálním smyslu se jedná o základní zákon státu, který stanoví náležitosti státního zřízení a upravuje postavení občanů vůči státu.

Některé Ústavy (nikoli však česká) obsahují i katalog základních práv; v jiných je tato úprava provedena zvláštním právním předpisem, např. Listinou základních práv a svobod. Ústava bývá až na výjimky (Velká Británie) psaná a většinou i rigidní, tzn. jsou stanovena poměrně přísná pravidla, za nichž lze Ústavu změnit. Některá její ustanovení bývají absolutně rigidní, tzn. nezměnitelná, jiná jsou rigidní relativně, takže procedura jejich změny je přísnější než v případě prostých zákonů, změna však není vyloučena.

Některé státy ústavu ve formálním smyslu nemají, např. Spolková republika Německo nebo Stát Israel.

Součástí moderních ústav bývá preambule.

Ústavy platné na území České republiky

 1. vladislavské zřízení zemské z roku 1500
 2. obnovené zřízení zemské z roku 1627
 3. dubnová ústava z roku 1848
 4. březnová ústava z roku 1849
 5. únorová ústava z roku 1861
 6. prosincová ústava z roku 1867
 7. prozatímní ústava z roku 1918
 8. ústava z roku 1920
 9. ústava 9. května z roku 1948
 10. "socialistická" ústava z roku 1960
 11. ústava ČR z 16. prosince 1992

Novely české ústavy

 1. č. 347/1997 Sb. – zbytečná novela kvůli VÚSC.
 2. č. 300/2000 Sb. – vysílání vojsk.
 3. č. 448/2001 Sb. – novela ČNB: místo péče o stabilitu měny nyní ČNB pečuje o cenovou stabilitu.
 4. č. 395/2001 Sb. – změna dualistického systému mezinárodního práva na monistický.
 5. č. 515/2002 Sb. – zbytečná novela kvůli referendu o EU. Ústava byla zaneřáděna jednorázovými právními normami, nyní již konsumovanými.

Další odkazy