Ústavní řád: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
(překlep, počítání, tvrzení o novelách je nesrozumitelné a nedoložené, aktualizace o přímou volbu)
(Doplněno)
Řádka 2: Řádka 2:
  
 
== Termín ==
 
== Termín ==
Proč tvůrci [[Ústava České republiky|Ústavy]] zvolili neobvyklý a formálně nesprávný termín ''ústavní pořádek'', je otázka pro historiky, případně pro pamětníky přípravy Ústavy. Jednou možností je, že se chtěli vyhnout nežádoucí analogii s "[[řád]]em [[ústav]]u". V literatuře je běžně přijímána these, že je na místě uplatnit [[opravný výklad]] a termín ''ústavní pořádek'' vykládat jako ''ústavní řád''.
+
Proč tvůrci [[Ústava České republiky|Ústavy]] zvolili neobvyklý a formálně nesprávný termín ''ústavní pořádek'', je otázka pro historiky, případně pro pamětníky přípravy Ústavy. Jednou možností je, že se chtěli vyhnout nežádoucí analogii s "[[řád]]em [[ústav]]u", eventuálně že jde o slovakismus (''ústavný poriadok''). V literatuře je běžně přijímána these, že je na místě uplatnit [[opravný výklad]] a termín ''ústavní pořádek'' vykládat jako ''ústavní řád''.
  
 
[[Mezinárodní právo veřejné]] používá pojem ''ústavní řád'' v článku 60 úmluvy o mezinárodním civilním letectví, vyhlášené pod č. 147/1947 Sb.; angl.: ''constitutional procedure'', fr. ''régime constitutionnel'', šp. ''sistema constitucional''. Dále v článku 55 odst. 2 TEU (CELEX: 12010M055 nebo 12007L061); angl. ''constitutional order'', fr. ''ordre constitutionnel'', šp. ''ordenamiento constitucional'', něm. ''Verfassungsordnung'', sl. ''ústavný poriadok''.
 
[[Mezinárodní právo veřejné]] používá pojem ''ústavní řád'' v článku 60 úmluvy o mezinárodním civilním letectví, vyhlášené pod č. 147/1947 Sb.; angl.: ''constitutional procedure'', fr. ''régime constitutionnel'', šp. ''sistema constitucional''. Dále v článku 55 odst. 2 TEU (CELEX: 12010M055 nebo 12007L061); angl. ''constitutional order'', fr. ''ordre constitutionnel'', šp. ''ordenamiento constitucional'', něm. ''Verfassungsordnung'', sl. ''ústavný poriadok''.

Verse z 1. 2. 2013, 03:19

Ústavní řád (něm. Verfassungsordnung), nazývaný promiscue též ústavním pořádkem nebo ústavou (s malým počátečním písmenem), je subsystém práva tvořený nejdůležitějšími právními předpisy určitého právního řádu.

Termín

Proč tvůrci Ústavy zvolili neobvyklý a formálně nesprávný termín ústavní pořádek, je otázka pro historiky, případně pro pamětníky přípravy Ústavy. Jednou možností je, že se chtěli vyhnout nežádoucí analogii s "řádem ústavu", eventuálně že jde o slovakismus (ústavný poriadok). V literatuře je běžně přijímána these, že je na místě uplatnit opravný výklad a termín ústavní pořádek vykládat jako ústavní řád.

Mezinárodní právo veřejné používá pojem ústavní řád v článku 60 úmluvy o mezinárodním civilním letectví, vyhlášené pod č. 147/1947 Sb.; angl.: constitutional procedure, fr. régime constitutionnel, šp. sistema constitucional. Dále v článku 55 odst. 2 TEU (CELEX: 12010M055 nebo 12007L061); angl. constitutional order, fr. ordre constitutionnel, šp. ordenamiento constitucional, něm. Verfassungsordnung, sl. ústavný poriadok.

Seznam součástí ústavního pořádku České republiky

Podle čl. 112 odst. 1 Ústavy "Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992."

o státních hranicích
 1. ústavní zákon č. 102/1930 Sb. z. a n. z 11. 6. 1930, o úpravě státních hranic s Německem, Rakouskem a Maďarskem
 2. ústavní zákon č. 205/2936 Sb. z. a n. z 8. 7. 1936, o úpravě státních hranic s Německem
 3. ústavní zákon č. 62/1958 Sb. z 17. 10. 1958, o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou
 4. ústavní zákon ČNR č. 30/1974 Sb. z 9. 4. 1974, o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky
 5. ústavní zákon č. 66/1974 Sb. z 25. 6. 1974, o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
 6. ústavní zákon ČNR č. 121/1981 Sb. z 17. 12. 1981, o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou
 7. ústavní zákon č. 37/1982 Sb. z 31. 3. 1982, o změnách státních hranic s Německou demokratickou republikou
 8. ústavní zákon ČNR č. 43/1988 Sb. z 12. 4. 1988, o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou
 9. ústavní zákon č. 169/1988 z 9. 11. 1988, o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou
 10. ústavní zákon č. 74/1997 Sb. z 19. 3. 1997, o změnách státních hranic se Slovenskou republikou
 11. ústavní zákon č. 76/2004 Sb. z 22. 1. 2004, o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
 12. ústavní zákon č. 633/2004 Sb. z 25. 11. 2004, o změnách státních hranic se Spolkovou republikou Německo
ostatní ústavní zákony
 1. ústavní zákon ČNR č. 4/1993 Sb. z 15. 12. 1992, o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
 2. ústavní zákon ČNR č. 29/1993 Sb. z 22. 12. 1992, o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
 3. ústavní zákon č. 347/1997 Sb. z 3. 12. 1997, o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky
 4. ústavní zákon č. 69/1998 Sb. z 19. 3. 1998, o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny
 5. ústavní zákon č. 110/1998 Sb. z 22. 4. 1998, o bezpečnosti České republiky
 6. ústavní zákon č. 515/2002 Sb. z 14. 11. 2002, o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
novely[fn 1]
 1. ústavní zákon č. 162/1998 Sb. z 12. 6. 1998, kterým se mění Listina základních práv a svobod (zdvojnásobení doby, kdy může policie zadržovat osoby bez soudu, z 24 hodin na 48)
 2. ústavní zákon č. 300/2000 Sb. z 9. 8. 2000, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky (rozhodování parlamentu o vyslání vojsk do zahraničí)
 3. ústavní zákon č. 395/2001 Sb. z 18. 10. 2001, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (úpravy ratifikace mezinárodních smluv)
 4. ústavní zákon č. 448/2001 Sb. z 27. 11. 2001, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993, Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. (změna úkolu ČNB z péče o stabilitu měny na cenovou stabilitu)
 5. ústavní zákon č. 319/2009 Sb. z 11. 9. 2009, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (nový způsob seberozpuštění parlamentu)
 6. ústavní zákon č. 71/2012 Sb. z 8. 2. 2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (přímá volba prezidenta)

Poznámky pod čarou

 1. Podle usnesení ÚS sp. zn. Pl. ÚS 25/2000, U 27/19 SbNU 27, NALUS: 37957 (text v HTML) nejsou právním předpisem.Šablona:Chybí zdroj ÚS odmítl poslanecký návrh na zrušení některých ustanovení nově schválené novely zákona s tím, že v ní "vůbec obsažena nejsou […] ve skutečnosti se ale jedná o ustanovení zákona č. 72/1994 Sb. (novelizovaný zákon), ve znění zákona č. 103/2000 Sb., kterým jsou tato ustanovení měněna a doplňována (novelizující zákon) […] novelizující zákon je ve smyslu legislativně technickém novelizujícím předpisem, kterým vnáší změny a doplnění do zákona novelizovaného […]. Pouze tento zákon obsahuje z hlediska legislativně technického napadená ustanovení". Usnesení se nikterak nevyjadřuje k ústavním zákonům ani nerozebírá definici pojmu "právní předpis".