Územní jednotka

Přejít na: navigace, hledání

Územní jednotka je právní pojem označující celek nějakého území, který má něco společného.

Může ale nemusí mít právní subjktivitu. Územní jednotka musí být stanovena zákonem. Většina územních jednotek je stanovena zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

V ČR existují tyto územní jednotky:

  1. osada
  2. městská část
  3. obec – základní územní samosprávný celek
  4. vojenský újezd – není uveden v čl. 99 ústavy, a proto je jejich další existence protiústavní.
  5. okres
  6. samosprávný kraj – vyšší územní samosprávný celek (VÚSC)
  7. "správní" kraj
  8. region soudržnosti
  9. stát

Na rozdíl od správního obvodu, který je pouhou hranicí územní působnosti správního úřadu, je územní jednotka celkem, např. několika obcí. Malé okresy tedy územní jednotkou nejsou, nýbrž se jedná o pouhé správní obvody městských úřadů s rozšířenou působností.