Akademie

Verse z 23. 5. 2009, 11:43; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Akademie věd je korporace na podporu vědy, buď soukromoprávní – učená společnost, nebo veřejnoprávní – národní akademie.

České země

Učená společnost byla založena v roce 1784 jako Česká společnost nauk. V roce 1790 získala čestný přídomek královská, takže její název zněl: Královská česká společnost nauk (KČSN). Národní akademie byla založena v roce 1890 jako Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Později byla přejmenována a její název zněl Česká akademie věd a umění (ČAVU).

V roce 1952 byla KČSN i ČAVU zrušeny a místo nich byla zákonem č. 52/1952 Sb. po sovětském vzoru zřízena Československá akademie věd. Ze stejného modelu vychází i Akademie věd České republiky, zřízená zákonem č. 283/1992 Sb.

Přenesený význam

Na základě synekdochy je akademie označení pro vědu, zde právní. Obdobnou synekdochou je doktrína.

Prameny a literatura

Další odkazy