Beneficium cohaesionis

Přejít na: navigace, hledání

Je zásadou používanou v trestním soudním řízení, obsažena § 261 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Tato zásada spočívá v tom, že pokud je zjištěna skutečnost, která svědčí ve prospěch obžalovaného nebo jiné zúčastněné osoby, je zohledněna také při posuzování (dalšího) (spolu)obžalovaného nebo jiné zúčastněné osoby. Stejně tak se zásada uplatní i v případě, že osoba podala odvolání, v jehož důsledku byl změněn rozsudek - změna rozsudku je provedena rovněž ve prospěch osoby, která odvolání nepodala, jestliže jí prospívá důvod změny rozsudku.

§ 261 zákona č. 141/1961 Sb.: "Prospívá-li důvod, z něhož rozhodl odvolací soud ve prospěch některého obžalovaného, také dalšímu spoluobžalovanému nebo zúčastněné osobě, rozhodne odvolací soud vždy též v jejich prospěch. Stejně rozhodne ve prospěch obžalovaného, kterému prospívá důvod, z něhož rozhodl ve prospěch zúčastněné osoby."