Beneficium cohaesionis

Verse z 28. 8. 2013, 13:18; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Beneficium cohaesionis (česky „dobrodiní souvislosti“) je zásada používaná v trestním soudním řízení, vyjádřená v ustanovení § 261 trestního řádu (dále též zejm. v §265k odst. 2 věta 3 u dovolání, §269 odst. 2 in fine u stížnosti pro porušení zákona, §285 u řízení o návrhu na povolení obnovy).

Tato zásada spočívá v tom, že pokud je v řízení o opravném prostředku (řádném nebo mimořádném) zjištěna skutečnost, která svědčí ve prospěch obžalovaného nebo jiné zúčastněné osoby, je zohledněna také při posuzování (dalšího) (spolu)obžalovaného nebo jiné zúčastněné osoby, pokud k nim má vztah. Stejně tak se zásada uplatní i v případě, že osoba podala odvolání, v jehož důsledku byl změněn rozsudek – změna rozsudku je provedena rovněž ve prospěch osoby, která odvolání nepodala, jestliže jí prospívá důvod změny rozsudku.

Ustanovení § 261 trestního řádu: „Prospívá-li důvod, z něhož rozhodl odvolací soud ve prospěch některého obžalovaného, také dalšímu spoluobžalovanému nebo zúčastněné osobě, rozhodne odvolací soud vždy též v jejich prospěch. Stejně rozhodne ve prospěch obžalovaného, kterému prospívá důvod, z něhož rozhodl ve prospěch zúčastněné osoby.“