Dědické právo

Verse z 16. 8. 2016, 16:15; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Dědické právo je odvětví civilistiky, které reguluje přechod práv (zejména majetkových) ze zůstavitele na druhou osobu (dědice).

Pojmy

  • ademptio legati – odvolání odkazu
  • delace – napadení pozůstalosti na dědice
  • deferace – přenos majetku a práv ze zůstavitele na dědice
  • delační důvod – právní skutečnost vedoucí k delaci – typicky smrt zůstavitele a závěť nebo smrt zůstavitele a zákonný nárok