Důvěrnost

Verse z 17. 11. 2019, 19:40; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Důvěrnost je právní nebo morální povinnost uchovat informaci v tajnosti, tj. nikomu ji nesdělit či jinak nešířit.

Zvláště důležité je rozřešit konflikt mezi veřejností soudního procesu a důvěrností informací v poskytnutých dokumentech. V USA se to řeší tak, že listiny jsou poskytnuty pod pečetí (angl. under seal, lat. obsignato). Vysvětlení.[1]