Dekret č. 71/1945 Sb.

Přejít na: navigace, hledání

Dekret č. 71/1945 Sb. o o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství, vydaný 19. září 1945, je jedním z retribučních dekretů presidenta Beneše.

Všem osobám, které byly ústavním dekretem č. 33/1945 Sb. zbaveny československého občanství, tedy zejména sudetským Němcům a Maďarům, v případě mužů od 14 do 60 a v případě žen od 15 do 55 let věku, s výjimkou žen těhotných, byl tímto dekretem stanovena pracovní povinnost. Na rozdíl od ostatních osob, kterým byla stanovena všeobecná pracovní povinnost dekretem č. 88/1945 Sb., neměly takto přidělené osoby nárok na mzdu, pouze na administrativně stanovenou náhradu, jednalo se tedy o massové nucené práce v rozporu s úmluvou MOP č. 29 z roku 1930 (vyhlášená pod č. 506/1990 Sb.) a č. 105 z roku 1957 (vyhlášená pod č. 231/1998 Sb.), které však Československo v té době ještě neratifikovalo, resp. ratifikovat nemohlo.

Šablona:Viztéž

Šablona:Externí