Delikt

Verse z 20. 4. 2013, 21:57; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Delikt (z latinského delictum, protiprávní jednání; fr. délit) je označení porušení práva, protiprávní jednání.

Z deliktu vzniká delikventovi odpovědnost (závazek ex delicto) nahradit poškozenému způsobenou škodu, případně může být odpovědný i za přestupek, popř. trestný čin.

Ve francouzštině znamená délit jak občanskoprávní delikt, tak přečin v trestním právu. Aby se oba instututy odlišily, často se používá přívlastek: délit civil v. délit pénal. Mimosmluvní (aquilská) odpovědnost je v CC regulována na konci obecné části závazků, v článcích 1382–6.

Vizte též