Delikt

Verse z 26. 9. 2005, 19:56; Tomáš Pecina (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Výrazem delikt (z latinského delictum, vina, zločin) se v právu označuje porušení práva, protiprávní jednání.

Z deliktu vzniká delikventovi odpovědnost (závazek ex delictu) nahradit poškozenému způsobenou škodu, případně může být odpovědný i za přestupek, popř. trestný čin.