Diskuse:Odpovědnost

Verse z 3. 10. 2009, 15:01; Def (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Pojmosloví

Dříve se odpovědnosti říkalo ručení (a ručení bylo rukojemství). Pozůstatek této terminologie je ve společnosti s ručením omezeným, což by nyní správně měla být "obchodní společnost s omezenou odpovědností".

Myslím, že v případě s.r.o. se jedná o pojem ručení tak, jak ho známe dnes. Společníci ručí za závazky společnosti podle obdobného užití § 303 a násl. obchodního zákoníku (viz. § 56 odst. 5 ObchZ). K použití pojmu odpovědnost nevidím důvod, jelikož s.r.o. znamená, že společníci ručí za závazky společnosti omezeně (po zápisu splacení vkladů do obchodního rejstříku jejich ručení zaniká). Ale možná jsem to jen špatně pochopil, takže prosím autora o vysvětlení.