Diskuse:Směnka

Přejít na: navigace, hledání

Co je to zase za vlastní výzkumy? Směnka není právním úkonem, ale věcí, takže nemůže být podepsána elektronicky. Cf. § 24 odst. 5 písm. b) ZEÚ. --Tomáš Pecina 5. 11. 2011, 18:27 (CET)

Tak to bych se hádal. Jednak směnka není věcí podle stávajícího OZ. A i když bude věcí podle NOZ, přesto primárně je i nadále bude právní jednání.
Ustanovení § 24 odst. 5 písm. b) ZEÚ je právně nerozhodné, neboť hovoří o konversi, nikoliv o tom, že by nebylo možné vytvořit takový elektronický dokument originárně. Také v praxi přirozeně existují, např. akcie, rysy, technické kresby apod.
Guy Peters 5. 11. 2011, 19:27 (CET)

Máte v tom hokej: směnka je věc, právním úkonem je její vystavení. ZEÚ jsem uváděl kvůli zmínce o jedinečnosti určitých listin, přičemž zařadit do této kategorie např. i geometrický plán bylo od zákonodárce přílišným zjednodušením, tam je zákaz konverse dán jinými důvody. Směnku nelze nahradit elektronickou listinou, protože u ní není zajištěna jedinečnost, která dovoluje, inter alia, určit jednoznačně jejího majitele. --Tomáš Pecina 5. 11. 2011, 19:36 (CET)

Hockey v tom máte Vy: Směnka není věc v užším slova smyslu; tím je toliko hmotný substrát, na kterém směnka, tj. nehmotný statek, je. Pokud si Iuridictum nahrajete na flashku, taky ho nebudete pokládat za věc v užším slova smyslu, ačkoliv flashka věcí je. Směnka je právní jednání, neboli kommunistickým výrazem právní úkon. Nikoliv pouhé její vystavení.
Jistě, některé listiny nelze konvertovat na elektronické dokumenty. To však neznamená, že tyto dokumenty originárně existovat elektronicky nemohou.
Ano, elektronická směnka by nemohla být na majitele. Ale u rekta směnky (nikoliv na řad) – tam není žádný důvod tomu bránit.
Guy Peters 6. 11. 2011, 12:04 (CET)