Doručování

Verse z 19. 8. 2014, 11:50; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Doručování (něm. Zustellung, angl. service) je právně významné předání nějaké listiny, obvykle podání nebo nabídky smlouvy.

Velkým problémem je, když se z nějakého důvodu doručit nepodaří, ať již z objektivních důvodů, nebo na základě obstrukce adresáta. Pak právní řády obvykle konstruují právní fikci náhradního doručení (angl. substituted service), např. § 181 německého ZPO.[1] V Rakousku to byl § 104 rakouského ZPO před reformou. Nyní ho reguluje doručovací zákon z roku 1982.[2]

Externí odkazy