Et al.

Verse z 19. 4. 2008, 11:57; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Et al. (z latinského et alii, et aliae, et alia) je zkratka používaná ve významu "a jiní", "a další".

Nejčastěji se používá v citacích publikací na konci neúplného seznamu autorů, případně v procesních podáních, vystupuje-li na jedné straně sporu řada účastníků.

Příklady

  • Marta Knappová, Jiří Švestka et al. Občanské právo hmotné. ASPI, Praha 2002
  • řízení ve věci Karel Novák et al. ca Mafra, a. s., o ochranu osobnosti