Et al.

Přejít na: navigace, hledání

Et al. (z latinského et alii, et aliae, et alia) je zkratka používaná ve významu "a jiní", "a další".

Nejčastěji se používá v citacích publikací na konci neúplného seznamu autorů, případně v procesních podáních, vystupuje-li na jedné straně sporu řada účastníků.

Příklady

  • Marta Knappová, Jiří Švestka et al. Občanské právo hmotné. ASPI, Praha 2002
  • řízení ve věci Karel Novák et al. ca Mafra, a. s., o ochranu osobnosti