Evropské právo

Verse z 20. 1. 2007, 21:10; Augustin Machacek (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Jako evropské právo bývá označován systém mezinárodních smluv a obyčejů, který upravuje vztahy mezi státy v rámci Evropského společenství, Evropské unie a dalších evropských organizací.

Dělí se na primární právo (upravující samotné vztahy mezi státy, musí je ratifikovat všechny státy jednotlivě) a sekundární, které se zabývá právními úpravami všech oblastí vymezených primárním právem.

Mezi prameny sekundárního evropského práva patří