Federace

Verse z 5. 3. 2007, 17:28; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Federace je spolek několika států, který mezinárodněprávní subjektivitu. Nejznámější federací jsou USA, Švýcarsko, Rakousko a Německo. Opakem federace je unitární stát, konfederace nebo personální unie.

Příklady federací

 1. Austrálie
 2. Belgie
 3. Československo
 4. Jugoslávie
 5. Kanada
 6. Německo
 7. Rakousko
 8. Švýcarsko
 9. USA

Federální prvky má i Evropská unie, neboť její nařízení jsou přímo závazné ve všech členských státech.

USA

Justice

V USA existuje 91 oblastních soudů (United States District Courts), v každém z 50 států, v Distriktu Columbia a Portoriku, 1 až 4, jako soudů první instance. Podle Encyclopaedia Britannica: "Each District Court has at least one district judge and can have more than a score of district judges, as well as a clerk, a United States attorney, a United States marshal, one or more United States magistrates, bankruptcy judges, probation officers, court reporters, and their staffs."

Druhou instancí je 13 odvolacích soudů (United States Courts of Appeals), které byly zřízeny zákonem ze 3. března 1891 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit zákonem z 2. dubna 1982 a má v působnosti veškeré nehmotné statky, správní soudnictví proti federálním správním úřadům a jiné spory proti USA. Sídlí ve Washingtonu, D. C.)

Obvody

 1. 1st Circuit (Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, and Puerto Rico)
 2. 2nd Circuit (Vermont, Connecticut, and New York)
 3. 3rd Circuit (New Jersey, Pennsylvania, Delaware, and the Virgin Islands)
 4. 4th Circuit (Maryland, West Virginia, Virginia, North Carolina, and South Carolina)
 5. 5th Circuit (Mississippi, Louisiana, and Texas)
 6. 6th Circuit (Ohio, Michigan, Kentucky, and Tennessee)
 7. 7th Circuit (Indiana, Illinois, and Wisconsin)
 8. 8th Circuit (Minnesota, Iowa, Missouri, Arkansas, Nebraska, North Dakota, and South Dakota)
 9. 9th Circuit (California, Oregon, Washington, Arizona, Nevada, Idaho, Montana, Alaska, Hawaii, and Pacific islands)
 10. 10th Circuit (Colorado, Wyoming, Utah, New Mexico, Oklahoma, and Kansas)
 11. 11th Circuit (Georgia, Florida, and Alabama)
 12. nečíslovaný – District of Columbia Circuit (Washington, D.C.)

Třetí instancí je Nejvyšší soud USA (Supreme Court). Do jeho působnosti, avšak na rozdíl od kontinentálního práva nikoliv výhradní, patří i ústavní soudnictví (judicial review). Od roku 1869 má 9 členů.

Předsedové nejvyššího soudu

 1. John Jay (1789–95)
 2. John Rutledge (1795)
 3. Oliver Ellsworth (1796–1800)
 4. John Marshall (1801–35)
 5. Roger Brooke Taney (1836–64)
 6. Salmon P. Chase (1864–73)
 7. Morrison Remick Waite (1874–88)
 8. Melville Weston Fuller (1888–1910)
 9. Edward Douglass White (1910–21)
 10. William Howard Taft (1921–30)
 11. Charles Evans Hughes (1930–41)
 12. Harlan Fiske Stone (1941–46)
 13. Fred M. Vinson (1946–53)
 14. Earl Warren (1953–69)
 15. Warren E. Burger (1969–86)
 16. William H. Rehnquist (1986–2005)
 17. John Glover Roberts, Jr. (od 2005)

Na rozdíl od většiny státních soudců jsou federální soudci jmenováni.