Genocidium

Verse z 29. 10. 2006, 13:27; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Genocidium, běžněji genocida, je těžký zločin podle § 259 TZ.

Genocida je úmysl zničit některou ethnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu, některým z těchto prostředků:

  1. uvedení příslušníků takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,
  2. opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí,
  3. násilný převod děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo
  4. způsobení příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Dnešní eufemismus pro genocidu je ethnická čistka.