Hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele

Verse z 10. 3. 2012, 17:41; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Trestný čin hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele podle § 104 komunistického trestního zákona č. 140/1961 Sb. byl obdobou hanobení republiky a jejího představitele (§§ 102–103) ve vztahu k jinému komunistickému státu.

Shodný byl i trest – až dva roky vězení.

Tento trestný čin byl k 1. červenci 1990 rehabilitován zákonem č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci a k témuž datu zároveň zrušen novelou trestního zákona č. 175/1990 Sb. z 2. května 1990 (ta zároveň zmírnila skutkovou podstatu hanobení prezidenta republiky).

Vizte též