In fine

Verse z 19. 4. 2008, 11:05; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

In fine (lat. "na konci", zkracováno i. f. nebo if.) a méně časté in principio (lat. "na začátku", zkracováno i. p. nebo ip.) a in medio (lat. "uprostřed", zkracováno i. m. nebo im.) jsou ustálené právnické formulace užívané v odkazech na text právního předpisu. Vyjadřují polohu ustanovení v odkazované části, např. "ustanovení § 6 in fine zákona č. 198/1993 Sb. stanoví pro toto řízení použití procesních norem zákona o soudní rehabilitaci".

Vizte též