Iuridictum:Vyloučení odpovědnosti

Přejít na: navigace, hledání

Iuridictum neposkytuje žádné záruky správnosti

Iuridictum je svou povahou otevřená internetová encyklopedie, tzn. seskupení dobrovolníků, kteří vytvářejí databázi lidského vědění z určitého oboru. Její principy dovolují komukoli s připojením k Internetu a webovým prohlížečem měnit její obsah. Proto je třeba upozornit, že nic, co zde naleznete, nemuselo být zkontrolováno a nemusí obsahovat úplné, přesné či spolehlivé informace.

To neznamená, že v Iuridictu nemůžete najít hodnotné a přesné informace, ale je třeba si uvědomit, že Iuridictum nemůže žádným způsobem ručit za přesnost informací v ní uvedených. Tyto informace mohl změnit či poškodit někdo, jehož názory se neshodují s aktuálním stavem znalostí v oboru, jímž se encyklopedia zabývá. Snažíme se vytvořit metody, jak vybírat a nabízet nejspolehlivější verze článků.

Nikdo z autorů, přispěvatelů, sponsorů, správců, ani kdokoli jiný spojený s Iuridictem nemůže být zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných.

Pochopte, prosím, že informace zde nabízené jsou poskytovány zdarma a neexistuje žádná smlouva mezi vámi a majiteli či uživateli těchto stránek, vlastníky serverů, na kterých běží, jednotlivými přispěvateli, správci, či jakoukoli jinou osobou spojenou s Iuridictem.

Uvědomte si, že informace zde uvedené mohou porušovat zákony země, ze které si je prohlížite. Iuridictum nepodporuje ani neschvaluje porušování zákonů, ale jeho obsah je uložen na serveru v Praze, kde je právo na zveřejňování informací chráněno Listinou základních práv a svobod a principy Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Zákony vaší země nemusí poskytovat tak širokou ochranu svobody slova, takže Iuridictum nemůže zodpovídat za případná porušení příslušných zákonů.

Pokud potřebujete konkrétní radu (např. právní pomoc), vyhledejte zkušeného odborníka.

Děkujeme za váš čas strávený čtením této stránky a přejeme vám příjemné používání Iuridicta.