Jaromír Sedláček

Přejít na: navigace, hledání

prof. JUDr. Jaromír Sedláček (2. září 1885 Slavkov – 12. dubna 1945 Brno) byl největší český právník – civilista. Svým theoretickým zaměřením byl normativista.

Sedláček v roce 1904 maturoval na gymnasiu v Uherském Hradišti. V letech 1904–1906 studoval na právnické fakultě ve Vídni, v letech 1906–1908 na právnické fakultě v Praze. V roce 1909 získal doktorát práv. Poté studoval v Berlíně u prof. Kohlera pojišťovací právo. V letech 1912–1914 působil u soudu, pak v bance, kde se věnoval institutu bankovního deposita. V letech 1915–1918 byl na frontě.

Dne 21. května 1917 se habilitoval pro právo občanské a obchodní na VUT v Brně. Od 1. ledna 1920 byl profesorem tamtéž. Od 1. října 1921 byl mimořádným profesorem občanského práva na právnické fakultě brněnské university. Od 28. října 1924 byl řádným profesorem tamtéž. V letech 1926–1927 byl děkanem právnické fakulty brněnské university. Zahynul předčasně při leteckém náletu na Brno.

Dílo

 1. O materiálně–právní funkci pojistky (1912) – prvotina
 2. Zásady práva římského hledící ke smlouvě depositní. In Sborník věd právních a státních 3 – 4 / 1913 – 14 (vol. XIV), pp. 257 – 267
 3. O smlouvě schovací se zvláštním zřetelem k bankovnímu uschování cenných papírů. Bursík & Kohout, Praha 1915, 120 pp.
 4. Vlastnictví a vlastnické právo (1919)
 5. Pozemková reforma (1922) – o soukromoprávních aspektech této problematiky
 6. Nástin akademických přednášek z občanského práva, obecná část (1923)
 7. Obligační právo I – III – nejlepší dílo
 8. Všeobecné nauky (1931) – filosofující traktát pod vlivem Kanta
 9. Rodinné právo (1934)
 10. Reforma manželského práva (1934)
 11. Právo vlastnické (1934)
 12. Nepravé jednatelství a versio im rem (1935)
 13. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému. A občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi I – V. V. Linhart, Praha 1936 – 1937, 1877 pp. (společně s Františkem Roučkem et al.)

Reference

 • Ilona Schelleová: Život a dílo prof. JUDr. Jaromíra Sedláčka. MU, Brno 1993, 13 pp.
 • Ondřej Horák: Jaromír Sedláček a brněnská normativní škola. In Časopis pro právní vědu a praxi 4/2010, pp. 411–417.

Podívejte se též na