Kompetenční zákon

Přejít na: navigace, hledání

Kompetenční zákon stanoví seznam ústředních správních úřadů a vymezuje jejich působnost.

Česká republika ve své historii má dosud jediný, mnohokrát novelisovaný, kompetenční zákon č. 2/1969 Sb.

Československé kompetenční zákony

  1. zákon č. 2/1918 Sb. z. a n., jímž se zřizují nejvyšší správní úřady ve státě československém
  2. ústavní dekret č. 1/1945 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné
  3. zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
  4. zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy