Kvalifikovaná skutková podstata

Verse z 11. 11. 2010, 20:58; Mormegil (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Kvalifikovaná skutková podstata popisuje takové okolnosti spáchání trestného činu, při jejichž splnění trestní zákoník stanoví přísnější trest, než který může být uložen pro základní skutkovou podstatu.

Kvalifikované skutkové podstaty jsou stanoveny pro většinu trestných činů, v některých případech i ve více stupních podle závažnosti.

Příklad: Základní skutková podstata trestného činu omezování osobní svobody podle § 171 trestního zákoníku umožňuje potrestat pachatele trestem odnětí svobody do dvou let. Ve druhém odstavci je popsána kvalifikovaná skutková podstata, umožňující uložení tříletého trestu v případě, že byl tento trestný čin spáchán v úmyslu usnadnit jiný trestný čin. Na dvě léta až osm let bude odsouzen pachatel, který tento skutek spáchá jako člen organisované skupiny (odst. 3). Ve čtvrtém odstavci je stanovena nejpřísnější kvalifikovaná skutková podstata tohoto trestného činu: na tři až deset let bude odsouzen ten, kdo tímto činem způsobí smrt nebo ho spáchal v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Vizte též