Kvalifikovaná skutková podstata

Přejít na: navigace, hledání

Kvalifikovaná skutková podstata popisuje takové okolnosti spáchání trestného činu, při jejichž splnění trestní zákon stanoví přísnější trest, než který může být uložen pro základní skutkovou podstatu.

Kvalifikovaná skutkové podstaty jsou stanoveny pro většinu trestných činů, v některých případech i ve více stupních podle závažnosti.

Příklad: Základní skutková podstata trestného činu omezování osobní svobody podle § 231 trestního zákona umožňuje potrestat pachatele trestem odnětí svobody do dvou let. Ve druhém odstavci je popsána kvalifikovaná skutková podstata, umožňují uložení tříletého trestu v případ, že byl tento trestný čin spáchán v úmyslu usnadnit jiný trestný čin. Na dvě léta až osm let bude odsouzen pachatel, který tento skutek spáchá jako člen organisované skupiny (odst. 3). Ve čtvrtém odstavci je stanovena nejpřísnější kvalifikovaná skutková podstata tohoto trestného činu: na tři až deset let bude odsouzen ten, kdo tímto činem způsobí těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť závažný následek.

Vizte též