Lex Hlinka

Verse z 10. 6. 2009, 15:35; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Lex Hlinka je neoficiální označení zákona První slovenské republiky ze dne 25. dubna 1939, č. 83/1939 S. z., o zasluhách Andreja Hlinku.

Zákon má tři paragrafy:

§ 1

Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ.

§ 2

Text § 1 tohto zákona vkreše sa do kameňa a vsadí sa do budovy Slovenského snemu.

§ 3

Zákon tento splní vláda.

Moderní versí je mnohomluvný zákon č. 531/2007 Z. z., o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku, schválený po bouřlivých diskusích 26. října 2007 ve slovenském parlamentu.

§ 1

Andrej Hlinka sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom.

§ 2

Na ocenenie mimoriadnych zásluh Andreja Hlinku uvedených v § 1 sa umiestni v budove Národnej rady Slovenskej republiky busta Andreja Hlinku a pamätná tabuľa, na ktorej sa uvedie text: "Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ a Slovenskú republiku".

§ 3

(1) Mauzóleum Andreja Hlinku v Ružomberku je pietne miesto.

(2) Návštevník mauzólea a jeho blízkeho okolia je povinný správať sa s úctou voči osobe Andreja Hlinku a zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť pokoj pietneho miesta.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Vizte též

zákony o zásluhách
ostatní odkazy